Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aflastning hvis du passer en syg i familien

Hvis du passer et familiemedlem eller en nær pårørende, som er syg, kan du få tilbud om aflastning eller afløsning. 

Aflastning og afløsning

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du søge om aflastning eller afløsning. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er os, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet afgør, om du kan få aflastning eller afløsning.

Der kan være tale om hjælp i hjemmet, hvor du som plejer afløses af en anden, eller der kan være tale om et midlertidigt dag- eller døgnophold.

Orlov til pasning af syge og døende

Hvis du har brug for orlov til at passe en nærtstående syg eller døende, kan du læse mere om dine muligheder her.

Læs mere om orlov til pasning af syge og døende

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på hospice, hvis du er alvorligt syg uden udsigt til helbredelse.

Læs mere om hospice

Hjælp efter sygehusophold

Hvis du har brug for hjælp efter et sygehusophold, kan du læse meget mere om det her.

Læs mere om hjælp efter sygehusophold