Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kontaktoplysninger

Liste over kontaktoplysninger for lokalrådene i Esbjerg Kommune.

Kontaktoplysninger

Bramming Lokalråd
Mikkel Jørgensen
hej@bramming-lokalraad.dk
www.bramming-lokalraad.dk

Bryndum Sogns Lokalråd
Kenneth Nielsen
iknj@live.dk
Anker Mark Jensen
ankermark@gmail.com

Darum Lokalråd
Helle Ertmann
lokalraad@darum.dk
www.darum.dk

Endrup Lokalråd 
Mads Mortensen 
endrup-lokalraad@outlook.dk
www.endrupby.dk

Esbjerg Øst Lokalråd
Christina Simonia Straarup
simonia@yesbjerg.dk
https://www.lokalraadet-oest.dk 
https://www.facebook.com/groups/Lokalraadet.Esbjerg.Oest/?fref=mentions 

Gjesing Lokalråd
Kurt Hansen
piakurt.gode@gmail.com 

Grimstrup Lokalråd
Robert Frikke Jensen
grimstruplokalraad@gmail.com
www.grimstrup-online.dk
https://www.facebook.com/grimstruplokalraed/

Guldager Lokalråd
Jørn Gade Petersen
jgadep@gmail.com
http://www.guldagerkirkeby.dk/category/listevisning/guldager-lokalråd

Gørding Lokalråd
Kristina Schultz
formand@goerding.dk
www.gording.dk
https://www.facebook.com/gording.dk/

Hostrup Sogns Fællesråd 
Jens Jørgen Hansen
hanne-sjonne@live.dk

Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Claus Simonsen
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
www.hunderup-sejstrup.dk

Kvaglund Lokalråd
Erik Gram
erik@gram-esbjerg.dk

Lokalråd Esbjerg Midt
Tove Porskjær
kontakt@esbjergmidt.dk

Lokalråd Ribe Nord
Rådet består af otte lokale foreninger.
Kontaktperson for Ribe Nord:
Annette Thuesen
annette@thuesen.eu

Lokalråd Ribe Syd
Rådet består af syv lokale foreninger.
Kontaktperson for Ribe Syd:
Jytte Knudsen
jytteknudsen@bbsyd.dk

Lokalråd Ribe Midt
Kontaktperson for Ribe Midt:
Willi Weber
wweber@stofanet.dk 
www.lokalråd-ribe-midt.dk

Skads Andrup Lokalråd
Kurt Nybo Jensen
knje@semcomaritime.com
strandby@jensen.tdcadsl.dk
Facebookgruppe

Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Flemming Storgaard
flst@pc.dk
www.tjaereborg.dk
https://www.facebook.com/Sneum-Tjæreborg-Lokalråd-726659877429463/

Sædding-Fovrfeld Lokalråd
Lise Retbøll
www.saeddinglokalraad.dk
info@scenter.dk

Sønderris Lokalråd
Maria Høj Pedersen
mp@gammelhavn.dk
https://soenderris.com/lokalrad/

Vejrup Lokalråd
Hans Jørn Madsen
lokalraad@vejrup.dk
www.lokalraad.vejrup.dk

Vester Nebel Sogns Lokalråd
Karsten Jørgensen
kjprivat@youmail.dk
www.vesternebel.dk