Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nyt boligområde

Først skal der udarbejdes lokalplan. Den skal sætte de overordnede rammer for området. Det mere præcise indhold omkring de boliger, der skal opføres, styres i det udbud af storparceller, der kommer efter lokalplanens vedtagelse.

Næste skridt ift. boliger:

Først skal der udarbejdes lokalplan. Den skal sætte de overordnede rammer for området. Det mere præcise indhold omkring de boliger, der skal opføres, styres i det udbud af storparceller, der kommer efter lokalplanens vedtagelse.

Der skal bl.a. ske en effektiv vandhåndtering i området. Det gøres bedst ved at se på det samlede område. Derudover vil modellen, hvor lokalplanen udarbejdes først, som udgangspunkt gå hurtigere, til gavn for de der ønsker at bosætte sig i den nye udstykning.

Borgerinddragelse:

Borgene bliver inddraget i processen, dels i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, dels ved udarbejdelsen af det udbud, der skal laves. Vi forventer, at det bliver efter sommerferien 2024.

Rådgivning ifm. udbuddet:

Angående oplysning om rådgiver til udarbejdelse af udbuddet af storparceller kan vi oplyse, at vi forventer at lave aftale med Arkitema, som er ejet af Cowi.