Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Cykelsti fra Ribe til Nationalpark Vadehavet

Med den nye cykelstirute, som vil strække sig fra Øster Vedsted til Nationalpark Vadehavet, bindes Vadehavsområdet sammen med den eksisterende nationale cykelrute langs Vestkysten. 

Cyklisme på Vestkysten har vokseværk

Med den nye cykelstirute dannes der grundlag for at understøtte den voksende cykelturisme ved Vestkysten. Cykelstien forbinder nemlig flere af Vestkystens største turistattraktioner. Dette omfatter det naturskønne Vadehavsområde med Mandø og Vadehavscentret i den ene ende og den store turistattraktion Ribe, med bl.a. Ribe domkirke og Ribe Vikingecenter, i den anden.

Øget tryghed for cyklister

Sammen med cykelstiens placering i den smukke vestjyske natur vil det samtidigt øge trygheden ved at benytte cyklen. Med stiens etablering er det nærliggende og trygt for de lokale og højskoleelever at cykle til og fra fritidsaktiviteter. Samtidig er det fordelagtigt at cykelpendle til bl.a. arbejdsplads, ungdomsuddannelse eller folkeskole i Ribe, da en cykelsti mellem byerne vil skabe sammenhæng med det nuværende cykelstinet.

Cykelstiens forløb

Cykelstiens forløb vist på kort.

På de første 1,4 km fra Vadehavet og forbi Vadehavscenteret etableres 2 minus 1 vej og hastigheden sænkes for at tilgodese cyklisternes tryghed.

På de næste ca. 2,4 km vil cykelstiruten følge de mindre grusveje Ulvehøjvej, Kløjsvej, Degnetoftevej og Sdr. Farup Vej. Vejene vil alle blive opgraderet med fast belægning i eksisterende vejbredde.

På de næste 2,5 km, fra Sdr. Farup til Øster Vedsted, anlægges en dobbeltrettet cykelsti langs vejen. Ved Øster Vedsted byskilt vil cykelstien tilsluttes eksisterende enkeltrettede cykelstier i forbindelse med byskilt og bump. Herfra er det muligt at følge eksisterende cykelstisystem videre ind til Ribe.

Overordnet tidsplan

Overordnet tidsplan
Juni - Juli 2023 Rydning af træer og buske langs hele strækningen
Aug. – Sep. 2023

Klargøring til vejopgradering fra Vadehavet – Sdr. Farup

Sep. – Okt.2023 Asfaltering og afmærkning fra Vadehavet – Sdr. Farup
Okt. 2023 - Maj 2024  Klargøring til cykelstien fra Sdr. Farup – Øster Vedsted
Maj - April 2024 Asfaltering og afmærkning fra Sdr. Farup – Øster Vedsted
Sommer 2024 Hele strækningen forventes klar til brug

Det bemærkes, at der kan ske ændringer i tidsplanen grundet vejret, materialelevering, arkæologiske fund eller lignende. (tidsplanen er sidst opdateret d. 31.05.23)

Informationsmøde med borgere og interessenter

Forinden anlægsopstart er der d. 24. maj blevet afholdt et informationsmøde for borgere og interessenter. Her har Esbjerg Kommunes projektansvarlige gennemgået knudepunkter på strækningen og Sydvestjyske Museer har gennemgået arkæologiske fund ved og nærliggende cykelstistrækningen.