Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Cykelsti fra Ribe til Nationalpark Vadehavet

I løbet af 2023 forventes det, at den nye cykelsti, som vil strække sig fra Øster Vedsted ved Ribe til Nationalpark Vadehavet, står klar. Med den nye cykelsti bindes Vadehavsområdet sammen med den eksisterende nationale cykelrute langs Vestkysten. Cykelstien kommer til at være 5 km lang.

Cyklisme på Vestkysten har vokseværk

Med den nye cykelsti dannes der grundlag for at understøtte den voksende cykelturisme ved Vestkysten. På cykelstien føres man nemlig gennem flere af Vestkystens største turistattraktioner. Bl.a. det naturskønne Vadehavsområde med Mandø og Vadehavscentret ved Vadehavsområdet i den ene ende og den store turistattraktion Ribe, med Ribe domkirke og Ribe Vikingecenter, i den anden.
Cykelstien vil også være en fordel for de lokale cykelpendlere og den lokale højskole.
 

Øget tryghed for cyklister

Sammen med cykelstiens placering i den smukke vestjyske natur vil det samtidigt være trygt at benytte sig af den. Med dens etablering er det nærliggende og trygt for de lokale og højskoleelever at cykle til og fra fritidsaktiviteter. Samtidig er det fordelagtigt at cykelpendle til bl.a. arbejdspladser og gymnasiet i Ribe, da en cykelsti mellem byerne vil skabe sammenhæng med det nuværende cykelstinet i Ribe, Esbjerg og omegn.

Cykelstiens opbygning

På de første 1,4 km fra Vadehavet og forbi Vadehavscenteret gennemføres en mindre sideudvidelse af vejen, og der afmærkes med 2-1 vej. På de næste ca. 2,4 km ligger stien på de mindre veje Ulvehøjvej, Kløjsvej, Degnetoftevej og Sdr. Farup Vej. De bliver alle opgraderet med fast belægning. På de næste 2,5 km anlægges en dobbeltrettet cykelsti langs vejen, som ved indkørsel til Øster Vedsted tilsluttes eksisterende enkeltrettede cykelstier med forbindelse videre til Ribe.

Hvad er 2-1 vej?

Når en vej bliver til en 2-minus-1 vej fjernes de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt på vejen, som markeres med brede stiplede linjer i hver side af vejen. Dermed skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge.

Forventet fremdrift og anlæggelse

Vi forventer, at vi i begyndelsen af det nye år går i gang med detailprojektering og udbud af projektet. Derudover forventer vi, at anlægsarbejdet starter op efter sommerferien 2022, og formodes at løbe frem til 2023.

Inden vi starter op med anlægsarbejdet, vil vi holde et informationsmøde for beboer og andre interesserede, hvor også entreprenøren deltager, som kan svare på spørgsmål omkring arbejdsgangen mm.

Når vi har en nærmere tidsplan, kan du finde den her på siden.

Kort over cykelstiens placering og dens rute