Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nyheder, forskning og uddannelse

I Udviklingscenter Vest er vi altid i gang - se de nye og spændende tiltag.

Vi har både aktiviteter, fest og musik, forskning og faglig udvikling samt masser af interessante temadage du kan deltage i.

Læs mere og tilmeld dig via kontaktoplysningerne.

Vi gentager succesen med at holde åbent hus for jobsøgende til UCV 

I stærkt samarbejde med Jobcenter Esbjerg, inviterer Udviklingscenter Vest jobsøgende til en snak, oplæg og dialog om centrets dagligdag, virke og formål. De jobsøgende får mulighed for en individuel samtale med lederen som sidder klar med ansættelseskontrakter, og oplæg ved centerchefen  

Der er kaffe på kanden og sødt til tanden og dagen tages stille og roligt med et stort smil. Lyder det ikke som en skøn dag?

Kunne du tænke dig at arbejde med skønne mennesker? I et arbejdsmiljø som vi tager meget seriøst, med gode forhold, en fleksibel arbejdsplanlægning og et center med store muligheder? 

Send en mail via kontaktboksen - så inviterer vi på en kop kaffe.

Autismenetværk Esbjerg

Esbjerg Kommunes autismenetværk har stor succes med voksne autister. 

DR TV Avisen har bragt en udsendelse om Autismenetværk Esbjerg og herefter er interessen for at komme i kontakt med netværket blevet stort. 

Universitetsbotilbud

Universitetsbotilbud er et samarbejde mellem UC SYD og tilbuddene Kornvangen 3-5, Edelsvej og Fyrparken, hvor praksis, pædagogstuderende, undervisere og forskere indgår i undersøgelsesfællesskaber om relevante temaer.
 
Det aktuelle tema tager pt. udgangspunkt i en borgercase på hver tilbud, hvor formålet er at ”undersøge hvorvidt og hvordan, der etableres et pædagogisk miljø, som fremmer borgernes stemme (trivsel) og reducerer adfærd/konflikter, der opleves som problemskabende for ansatte og borgere”.

Universitetstilbud-projektet bygger på samme fundament som ideen bag universitetshospitalerne – nemlig at udvikle og integrere viden mellem forskning, uddannelse og praksis.

Medicinsikre botilbud

Projektet har til formål at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering. Det skal ske ved at arbejde med metoden ”I sikre hænder” Projektet løber over en 2-årig periode.

Botilbuddene Bøge alle 15 og Idræts alle 4-6 er deltagende i forhold til at kvalificere medicinhåndtering på bosteder. Der er behov for en dybere indsigt i hvordan medicinhåndteringen foregår på bosteder og hvilke udfordringer der ligger i at kvalificere personalet til denne opgave.

Der er valgt bosteder i udviklingscenter vest, da de er lokale og i forvejen samarbejder med UC Syd via universitets botilbuds aftale.

SOSU forløb

Vi samarbejder med SOSU Esbjerg omkring et uddannelsesforløb af SSA, SSH, PAW og omsorgsmedarbejdere uden videregående uddannelse på tværs i Social – Barn-Ung-Voksen.

Giv borgeren omsorg på en værdig og respektfuld måde ud fra professionelle 
handlinger baseret på den nyeste viden og lovgivning.

I forløbet arbejdes der med forståelse for den ressourcefokuserede tilgang, som netop har betydning for borgerens trivsel og udvikling. Der arbejdes med udgangspunkt i, at du som professionelle altid skal se bag om adfærden. Vi skal undersøge hvad det reelt er, borgeren forsøger at kommunikere og dermed sikre vi ikke fordømmer adfærden.

Der vil desuden blive undervist i neuropædagogik. Her fokuseres der på kommunikation, evnen til at iagttage og at dokumentere disse observationer med afsæt i et neuropædagogisk perspektiv.

Medarbejderne kan med viden om lavaffektive metoder / Low arousal tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Her arbejder vi med forebyggelse i forhold til borgerens stressbelastning og kan dermed minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, der tager højde for at borgerens problemskabende adfærd er en form for mestringsstrategi.