Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen hjælper med til at sikre, at vi har rent drikkevand i vores område. På denne side kan du læse mere om hvordan samt få adgang til den gældende plan.

Planens indhold
Vandforsyningsplanen er en sektorplan og omhandler den generelle vandforsyning i kommunen, dog primært drikkevand og mindre ikke-almene indvindinger. Markvanding reguleres ikke i planen.

Med en vandforsyningsplan søges sikret, at

  • vandværkerne fungerer tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, 
  • ledningsnettet udbygges 
  • der opnås en god forsyningssikkerhed.
     

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a.

  • retningslinjer for vandforsyningsområdet
  • en prognose for vandbehovet
  • en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker 
  • en plan for, hvilke handlinger, der skal udføres for at opnå målsætningerne.

Vandforsyningsplanen anvendes som det overordnede plan- og beslutningsgrundlag i kommunen.

Planen indeholder retningslinjer, som fastlægger kommunens ageren over for områdets vandværker, borgere og erhverv. Planlægningsmæssige retningslinjer er ikke retsligt bindende for borgere og erhvervsvirksomheder. Derimod er kommunens afgørelser truffet på baggrund af vandforsyningsplanen bindende.

Vandforsyningsplan 2016