Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Familievejledning

Familievejledning er et tilbud til familier med børn eller unge, som lige har fået konstateret betydelige og varige nedsatte funktionsevner.

Hvem kan få familievejledning?

Hvis dit barn er under 18 år og har fået konstateret betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan I tilbydes familievejledning.

Samtalen tilbydes både til familier, hvor barnet er nyfødt, og til familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Samtalen skal tilbydes indenfor 3 måneder efter at kommunen har fået kendskab til barnets funktionsnedsættelse.

Hvordan fungerer familievejledning?

Familievejledningen skal indeholde en introducerende og helhedsorienteret information  og vejledning om jeres rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Vejledningen skal også indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området.

Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien.

Når samtalen er afsluttet skal familievejlederen formidle kontakt og viden om familien til Familierådgivningen.

Hvor tit kan vi få familievejledning?

Der kan efter konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis det skønnes nødvendigt.

Specialiseret rådgivning og vejledning er ikke omfattet af familievejlederordningen.  Det er fortsat VISO der besidder en særlig ekspertise på det relevante område.

Andre typer hjælp til børn og unge med særlige behov

Specialcentret

Specialcentret har døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelige og varige nedsatte funktionsevner.

Læs mere om Specialcentret

Specialbørnehaven Kornvangen

I Specialbørnehaven Kornvangen tilbyder vi særlig hjælp til handicappede børn.

Læs mere om specialbørnehaven Kornvangen