Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kommuneplan 2022-34

Kommuneplanen er den samlende, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen omsætter de store linjer fra verdensmålene, landsplanlægningen, Vision 2025 og Planstrategi 2022-34 til konkret politik, planlægning og handlinger for hele kommunens forvaltning.

Kommuneplanen fastlægger byrådets mål og retningslinjer for kommunens udvikling både i byerne og i det åbne land for en periode på 12 år, men revideres hvert fjerde år efter en forudgående planstrategi.

Kommuneplanen består af følgende dele:

• Hovedstruktur med retningslinjer og redegørelse gældende for hele kommunen
• Rammer der viser, hvad der gælder for et afgrænset geografisk område
• Kommuneplanen på kort
• Beskrivelse af lokalområder, der beskriver de enkelte byer og bydeles karakteristika

Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen, byggesagsbehandlingen og administrationen i det åbne land, og i Esbjerg Kommune er kommuneplanen også sektorkoordinerende. Det vil sige, at kommuneplanen afvejer og koordinerer ønsker og interesser til fysisk udvikling via de sektorplaner, der udarbejdes i Esbjerg Kommunes forskellige direktørområder.  

Forud for den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2022-34 har forslaget til kommuneplanen været i offentlig høring. Her kunne alle interessenter, som borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, komme med bemærkninger til forslaget. I rapporten Uddrag og Vurderinger kan man se, hvilke bemærkninger der er kommet, hvordan de er blevet vurderet og om det giver anledning til ændringer i forslaget. Rapporten afsluttes med alle de originale indlæg til kommuneplanforslaget.

Da Kommuneplan 2022-34 udgør en fuld revision af den tidligere gældende kommuneplan, skal der foreligge en miljøvurdering af planforslaget.  
Du kan orientere dig i miljøvurderingen via dokumentet ”Miljørapport, Miljøvurdering af forslag til Esbjerg Kommuneplan 2022-34”.

Derudover knytter der sig en række baggrundsanalyser til Kommuneplan 2022-34. Disse findes som bilag til planen.