Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen skal varetage den umiddelbare forvaltning af Redningsberedskabet for Esbjerg, Fanø og Varde kommuner.

Kommissionen skal sørge for, at det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Beredskabskommissionens medlemmer fra 1.1.2018

  • Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune (formand)
  • Erik Buhl, Varde Kommune (næstformand)
  • Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
  • Jørgen Ahlquist, Esbjerg Kommune
  • Søren Laulund, Varde Kommune
  • Christian Lorenzen, Fanø Kommune
  • En repræsentant for Syd- og Sønderjyllands Politidirektør

En observatør for de frivillige i hver kommune:

  • Esbjerg Kommune: Bent Kristensen
  • Fanø Kommune: Christian Mortensen
  • Varde Kommune: Kim Aasted

Du kan se mere om Sydvestjysk Brandvæsen på hjemmesiden www.svjb.dk

Sydvestjysk Brandvæsen er ét fælles beredskab for de 3 kommuner Esbjerg, Fanø og Varde.