Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen skal varetage den umiddelbare forvaltning af Redningsberedskabet for Esbjerg, Fanø og Varde kommuner.

Kommissionen skal sørge for, at det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Beredskabskommissionens medlemmer fra 1.1.2022

 • Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg Kommune (formand)
 • Mads Sørensen (V), Varde Kommune (næstformand)
 • Frank Jensen (B), Fanø Kommune
 • Jørgen Ahlquist (A), Esbjerg Kommune
 • Lasse Harder Schousboe (Ø), Varde Kommune
 • Søren Laulund (A), Varde Kommune
 • Repræsentant for Politidirektøren Frits Kjeldsen 
 • Repræsentanter for de frivillige er med som observatører: 
  • Esbjerg - Bent Kristensen
  • Fanø - Ingrid Pedersen 
  • Varde - Kristian Baggesgaard 

Du kan se mere om Sydvestjysk Brandvæsen på hjemmesiden www.svjb.dk

Sydvestjysk Brandvæsen er ét fælles beredskab for de 3 kommuner Esbjerg, Fanø og Varde.