Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Orlov til pasning af syge og døende

Hvis du ønsker at få orlov til at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, eller en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap, kan du søge om plejevederlag. 

Et plejevederlag er en ydelse, der udbetales til dig selv eller som refusion til din arbejdsgiver. Du har ret til at holde fri fra dit arbejde, mens plejevederlaget udbetales.

Hvis du har en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at søge orlov til at passe din nærtstående.

Hjælp til medicinhåndtering

Medicinhåndtering er et tilbud til dig, der har behov for hjælp til at håndtere din medicin på en sikker måde.

Læs mere om hjælp til medicinhåndtering

Læs mere om sygeplejen

Du kan få sygepleje, hvis du i forbindelse med sygdom eller handicap har behov for pleje og behandling.

Læs mere om sygeplejen

Genoptræning efter udskrivning fra sygehuset

Hvis du er udskrevet fra sygehuset og har behov for genoptræning, tilbyder vi genoptræning i tæt samarbejde med sygehuset.

Læs mere om genoptræning efter udskrivning