Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kvalitetsstandarder

Her finder du oplysninger om formålet med kvalitetsstandarderne for Sundhed & Omsorg, værdigrundlaget, de politiske mål og en overordnet beskrivelse af den hjælp, du kan få. 

Sundhed & Omsorg

Kvalitetsstandarderne herunder beskriver det serviceniveau, som Sundhed & Omsorgsudvalget har fastlagt. De er grundlaget for, at Visitationen i Sundhed & Omsorg kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutninger.

Vil du læse mere om formålet med kvalitetsstandarderne, værdigrundlaget, de politiske mål og en overordnet beskrivelse af, hvad du kan få hjælp til m.m., kan du se den fulde tekst her: Om kvalitetsstandarderne.

Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem

Alarm og sporingssystemer

Boligindretning

Borgerstyret personlig assistance

Brandhæmmende hjælpemidler

Demensfaglig indsats

Døgnforplejning på plejecentre

Forebyggende hjemmebesøg

Genoptræning efter sundhedsloven

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hverdagsrehabilitering og døgnrehabilitering

Kompenserende specialundervisning for voksne

Ledsagelse til sygehus eller læge

Madudbringning til hjemmeboende

Omsorgstandpleje

Patientrettet forebyggelse

Personlige opgaver

Plejebolig

Praktiske opgaver

Praktiske opgaver, børn 

Sygepleje

Træning efter serviceloven

Udbetaling af tilskud til ansættelse af hjælper

Ældrebolig

Værd at vide om kvalitetsstandarderne

Det generelle serviceniveau i Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg