Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Demens nyhedsbrev december 2022

Kære borger, organisation eller virksomhed

Vi skriver til dig, fordi du tidligere har vist interesse for projektet Det inkluderende samfund.

I dette nyhedsbrev får du en kort status på projektet, en opsummering af den viden, vi indtil videre har indsamlet, og en beskrivelse af projektets næste aktiviteter.

Vi vil gerne sige dig tak for din interesse for projektet og håber, at du har lyst til at læse med.

Hvor langt er vi nået?

Det inkluderende samfund handler om at udvikle og afprøve tiltag, som kan gøre det mere inkluderende og trygt at færdes i samfundet for borgere med demens og andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen.

Projektet bygger videre på eksisterende viden af bl.a. Tania E.A. Hansen, SDU, Esbjerg Kommunes Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre med demens, Demensvenner og Den Nationale Demenshandlingsplan, men vi søger også at skabe ny, lokal viden ved at inddrage dig som borger, dagligvarebutikker, transportselskaber samt organisationer og kultur- og fritidstilbud.

I løbet af 2022 har vi derfor arrangeret og afviklet flere møder for borgere med demens og/eller andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen, pårørende, organisationer og virksomheder. Her har vi talt med jer om jeres oplevelse af at bevæge jer rundt i forskellige dele samfundet, om måden vi taler om og til borgere med demens og brugen af symboler i byrummet.

Borgermøder Interviews Spørgeskemaer og meningsmålinger
Esbjerg: 43 deltagere, 14 borgere,
22 pårørende og 7 organisationer.
Der er gennemført 27
Interviews.
Indsamlet ved to pårørende arrangementer: 22 i Ribe og 18 i Varde.
Varde: 32 deltagere, 5 borgere,
18 pårørende og 9 organisationer.
23 med pårørende og 4 med
borgere med demens.
 
Ribe: 24 deltagere, 7 borgere,
9 pårørende og 8 organisationer.
   

Temaer, vi skal arbejde videre med

Vores samlede viden fra jer borgere viser, at det der er omdrejningspunktet for Jer som borgere er at blive mødt inkluderende af et andet menneske der hvor man færdes i samfundet.

Der er brug for at sprede viden til netværket i omgivelserne omkring følgende emner:

  • Sygdomsoplysning.
  • Hvordan tolker jeg den adfærd jeg møder.
  • Hvordan kommunikerer jeg verbalt/nonverbalt.
  • Brug af og viden om symbolerne Solsikkesnoren og Håndsrækningen.

De næste skridt

Med baggrund i den viden, vi har fået på borgermøderne, skal vi nu til at tage fat på næste fase af projektet, som bliver at udvælge et fokus som vi skal arbejde videre med.

Vi satte anden fase igang i slutningen af november med en workshop med deltagelse af nogle af Jer borgere, pårørende og organisationer. Her drøftede vi konkrete tiltag i netværket, aktiviteter og naturen, og der vil i det nye år blive arbejdet videre med at udvikle tiltag ud fra de 4 fokuspunkter:

Sprog og kommunikation, Viden om demens og tolkning af adfærd samt udbredelse af symbolerne håndsrækningen og solsikkesnoren. 

Efterhånden som vi tager fat på de forskellige indsatser og skal afprøve og udvikle konkrete tiltag vil vi i løbet af 2023 igen invitere dig og andre borgere, pårørende, organisationer og virksomheder ind i projektet.

Vi vil gerne fra projektgruppen sige tusind tak for samarbejdet og Jeres engagement i året der er gået. Vi ser frem til nye spændende tiltag i 2023.

Rigtig Glædelig Jul og Godt nytår.