Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjælpemidler og støtte

Esbjerg Kommune arbejder på at få flere borgere med handicap i uddannelse og beskæftigelse.

At indgå i et arbejdsfællesskab har for mange mennesker stor betydning for deres trivsel og livskvalitet. Aktuelt har vi en høj beskæftigelse i Danmark, men alligevel står en al for stor del af personer med handicap udenfor arbejdsmarkedet eller mangler uddannelse. 

På denne side har Jobcentret samlet de handicapkompenserende ordninger som personer med handicap/funktionsnedsætteler og virksomheder kan gøre brug af når det kommer til at rekruttere eller fastholde en medarbejder. 

Hvad vil det sige at have en funktionsnedsættelse? 
Et handicap (funktionsnedsættelse) kan være både fysisk og psykisk. Det kan være, at du har et fysisk handicap, er ordblind eller måske har en psykisk lidelse.  

Støttemuligheder 
Der er fem handicapkompenserende ordninger, som skal sikre, at det er muligt for personer med et handicap at opnå ligestilling på arbejdsmarkedet:

  • Hjælpemidler - bevilling af arbejdspladsindretning/arbejdsredskaber
  • Fortrinsadgang
  • Isbryderordning (job med løntilskud for nyuddannede med et handicap) 
  • Personlig assistance - arbejdsmæssigt
  • Personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

Derudover kan du på denne side finde information om mentorstøtte og løntilskud til nyuddannede med handicap.