Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kontakten

Kontakten er indgangen for alle med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Du kan få støtte, hvis du har udfordringer i din hverdag. 

Hvis du har brug for støtte, skal du henvende dig telefonisk på 76 16 49 85 eller på mail til Kontakten. Du kan også møde op i vores åbningstid for at få en afklaringssamtale. Se yderligere oplysninger i kontaktboksen til højre.  

OBS! Vi har flyttet adresse til Østergade 81-83!

 

Sådan tilbyder vi støtte

Vores overordnede mål er at give alle mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt.

Som udgangspunkt vil alle borgere få tilbudt støtte i henhold til Servicelovens §82 b i korte forløb. Vi henviser gerne til Center for Misbrug for misbrugsbehandling.

For at fremme borgerens udvikling bedst muligt, skræddersyr vi sammen et forløb. Vi har god erfaring med udvikling i samspil med andre, og derfor tilbyder vi gruppeforløb med relevant indhold og individuelle samtaler.

Vi arbejder i tæt kontakt med frivillige og sammen med forskellige foreninger.

Hvem er vi?

Mere om os i Center for Socialpsykiatri

Vi er klar til at hjælpe

Center for Socialpsykiatri er en del af Esbjerg kommunes Social-Barn-Ung-Voksen. Vi driver en vifte af forskellige socialpædagogiske tilbud for borgere, der er psykisk sårbare og senhjerneskadet. Vi har i mere end 40 år ydet en kvalificeret socialpædagogisk indsats for voksne i alderen 18-99+ år, og skaber med en høj faglig indsats gode udviklende resultater. Vi har løbende imellem 1000 - 1200 borgere tilknyttet vores forskellige tilbud.
 
Vi støtter borgere, som bor i Esbjerg kommune. Der er ca. 225 medarbejdere med hovedsalig pædagogisk og sundhedsfaglig baggrund foruden elever, studerende og andre praktikanter. Administrationen er fysisk placeret i Bramming.
 
Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Vores medarbejdere har en ambitiøs og målrettet tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgeren. Alle medarbejdere er ansvarlige, dygtige og engagerede i deres arbejde. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at en stærk monofaglighed er forudsætningen for et værdiskabende tværfagligt samarbejde.
 

For pårørende

Er du pårørende til en psykisk sårbar

Kontakten tilbyder råd og vejledning til pårørende. Det være kan være dig som forælder, barn eller andet nærtstående til et menneske med psykiske udfordringer.

Vi kan fx snakke om disse svære spørgsmål: 

  • Hvordan kan du som pårørende også sørge for at passe på dig selv?
  • Føler du dig usikker og alene med dine tanker og bekymringer?
  • Hvornår yder du omsorg?

Vi kan også vejlede dig om de andre kommunale tilbud og forskellige foreninger, hvor du også kan få hjælp.

Opsøgende støtte- og kontaktpersonsordning til socialt udsatte

SKP-teamet

Hvis du er bekymret for en borger

Du kan kontakte teamet, hvis du er bekymret for en borger, der tilsyneladende ikke får hjælp.

Hvem kan få tilbuddet?
Tilbuddet er målrettet socialt udsatte f.eks. med en sindslidelse, et misbrug eller hjemløshed, og som ikke selv formår at henvende sig til kommunen for at få den relevante støtte. 

Tilbuddet henvender sig til voksne over 18, der ikke i forvejen er i et offentligt støtteforløb som f.eks. hjemmehjælp, voksenstøtte eller et behandlingstilbud.

Sådan arbejder vi
Vi kalder ordningen for SKP (Støtte- og Kontaktpersoner). Vi laver opsøgende arbejde og tager imod bekymringshenvendelser fra andre. Alle kan henvende sig til SKP-teamet med en aktuel bekymring for, at en borger er socialt udsat og måske har et udækket behov for hjælp.

Kontakt
Kontaktpersonerne kan kontaktes på hverdage i dagtimerne. Du kan evt. indtale en besked, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Direkte telefonnumre:

  • Vivian: 27 24 39 49
  • Lene: 21 52 63 01
  • Søren: 21 53 34 67
  • Niels Peder: 27 24 13 94