Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kontakten

Hvis du har brug for støtte, så henvend dig endelig til Kontakten. Måske har du brug for et botilbud, et værested, hjælp til beskæftigelse eller rådgivning. Kontakten kan hjælpe dig med at finde det tilbud, der passer bedst til dig.

Din indgang

Kontakten er indgangen for alle med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Du kan få støtte, hvis du har udfordringer i din hverdag. 

Hvis du har brug for støtte, skal du henvende dig telefonisk eller på mail til Kontakten. Du kan også møde op i vores åbningstid for at få en afklaringssamtale. Du kan se vores kontaktoplysninger og åbningstider i kontaktboksen.  

Sådan tilbyder vi støtte

Vores overordnede mål er at give alle mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt.

Som udgangspunkt vil alle borgere få tilbudt støtte i henhold til Servicelovens §82 b i korte forløb. Vi kan dog ikke tilbyde misbrugsbehandling. 

For at fremme borgerens udvikling bedst muligt, skræddersyr vi sammen et forløb. Vi har god erfaring med udvikling i samspil med andre, og derfor tilbyder vi gruppeforløb med relevant indhold og individuelle samtaler.

Vi arbejder i tæt kontakt med frivillige og sammen med forskellige foreninger.

Pårørende 

Kontakten tilbyder råd og vejledning til pårørende. Det være kan være dig som forælder, barn eller andet nærtstående til et menneske med psykiske udfordringer.

Vi kan fx snakke om disse svære spørgsmål: 

  • Hvordan kan du som pårørende også sørge for at passe på dig selv?
  • Føler du dig usikker og alene med dine tanker og bekymringer?
  • Hvornår yder du omsorg?

Vi kan også vejlede dig om de andre kommunale tilbud og forskellige foreninger, hvor du også kan få hjælp.

Opsøgende støtte- og kontaktpersonsordning til socialt udsatte

SKP-teamet

Hvis du er bekymret for en borger

Du kan kontakte teamet, hvis du er bekymret for en borger, der tilsyneladende ikke får hjælp.

Hvem kan få tilbuddet?
Tilbuddet er målrettet socialt udsatte f.eks. med en sindslidelse, et misbrug eller hjemløshed, og som ikke selv formår at henvende sig til kommunen for at få den relevante støtte. 

Tilbuddet henvender sig til voksne over 18, der ikke i forvejen er i et offentligt støtteforløb som f.eks. hjemmehjælp, voksenstøtte eller et behandlingstilbud.

Sådan arbejder vi
Vi kalder ordningen for SKP (Støtte- og KontaktPersoner). Vi laver opsøgende arbejde og tager imod bekymringshenvendelser fra andre. Alle kan henvende sig til SKP-teamet med en aktuel bekymring for, at en borger er socialt udsat og måske har et udækket behov for hjælp.

Kontaktpersonerne kan kontaktes på hverdage i dagtimerne. Du kan evt. indtale en besked, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Kontakt
Kontaktpersonerne kan kontaktes på hverdage i dagtimerne. Du kan evt. indtale en besked, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Direkte telefonnumre:

  • Vivian: 27 24 39 49
  • Lene: 21 52 63 01
  • Søren: 21 53 34 67
  • Niels Peder: 27 24 13 94