Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for den tværgående ungeindsats

Visionen for den tværgående ungeindsats er, at alle unge i Esbjerg Kommune gennemfører en uddannelse.

Det er vigtigt, at alle unge i grundskolen bliver klar til uddannelse og til at træffe kvalificerede valg om uddannelse og job, så alle unge lykkes i overgangen til voksenlivet.

Gennem et tværgående samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser, erhvervslivet og de kommunale enheder vil vi sikre et forpligtigende og koordineret samarbejde, der giver alle unge i Esbjerg Kommune de bedste betingelser for at gennemføre uddannelse eller komme i job.

De tre strategiske temaer

Kvalificerede valg om uddannelse og job

At træffe beslutning om en vej efter grundskolen er et stort og afgørende valg for den enkelte unge. Det er vigtigt, at vi understøtter den unge og forældrene i den proces, det er at skulle vælge.

Læs mere om, hvordan de unge træffer kvalificerede valg om uddannelse og job

Parat til uddannelse og job

Den bedste måde at sikre, at børn og unge får et godt voksenliv er, at de klarer sig godt i skolen og får en uddannelse. Alle unge i Esbjerg Kommune skal derfor gives optimale betingelser for at blive klar til uddannelse og job.

Læs mere om, hvordan de unge bliver parate til uddannelse og job

Koordinering af samarbejdet med og om den unge

Unge, der modtager indsats fra flere kommunale enheder, har ofte komplekse barrierer i forhold til uddannelse.

Læs mere om, hvordan vi koordinere samarbejdet med og om den unge

Nationale målsætninger

I 2030 skal mindst 90 pct. af alle 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst én ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres kompetencer på kort og på længere sigt.