Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nye skraldespande i 2024

I løbet af 2024 får husstande med egne skraldespande et nyt sæt spande. I foråret leverer vi en ny 2-delt beholder til restaffald og madaffald. I efteråret kommer vi med nye spande til genbrug. Så i slutningen af 2024 skal ti affaldstyper sorteres i 3 nye spande.  

Fra uge 12 bliver restaffald og madaffald tømt samme dag. Det kan give en ny tømmedag. Se i "Mit Affald", om der er ændringer hos dig. Tryk på kalenderikonet og se kommende tømninger.

Ændring af tømmedag kan betyde, at der går mere end to uger mellem den gamle tømmedag for restaffald og den nye. Derfor kan du i uge 12+13 stille ekstra affald i en sæk ved siden af skraldespanden på tømmedagen.

Se hvilken uge du får den nye spand

Vi leverer den nye 2-delte spand fra marts-juli. I "Mit affald" kan du se, hvornår vi leverer den nye 2-delte spand på din adresse.

Se hvornår du får den nye spand

Ny tømmedag fra uge 12

Med den nye 2-delte spand, tømmer vi restaffald og madaffald samme dag. Derfor laver vi nye ruter for skraldebilen. Det kan give nye tømmedage fra uge 12. Se hvornår vi tømmer hos dig.

Se om du har fået ny tømmedag

Skraldemanden tager ekstra restaffald med i uge 12+13

Fra uge 12 bliver restaffald og madaffald tømt samme dag. Det kan give ny tømmedag for dig fra uge 12. Ændringen kan betyde, at der går mere end to uger mellem den gamle tømmedag og den nye. Derfor kan du i uge 12+13 stille ekstra restaffald i en sæk.

Hvorfor skal vi have nye spande?

Alle i Danmark skal sortere 10 affaldstyper ved husstanden. I Esbjerg Kommune sorterer vi 9 forskellige slags affald og mangler den sidste, nemlig mad- & drikkekartoner. Dem skal du fra efteråret 2024 sortere fra til genanvendelse, når vi kommer med nye spande.

Nationale regler fastsætter rammerne for sorteringen, som betyder, at vi ikke kan fortsætte med vores genbrugsspand, hvor metal, glas og plast afleveres blandet sammen. Derfor indfører vi en ny 2-delt spand, hvor metal/glas skal i det ene rum, og plast/mad- & drikkekartoner skal i det andet rum. 
Samtidig indfører vi en 2-delt beholder til restaffald og madaffald.


Hvornår sker der noget nyt?

Har du dine egne skraldespande, så starter vi med at skifte dine skraldespande til restaffald og madaffald i foråret. Vi leverer nye spande og henter de gamle i perioden marts-juli. 

Genbrug skifter vi efter sommerferien. Vi opdaterer med mere info, når vi nærmer os.

OBS - bor du på land eller i Esbjerg Midtby får du ikke nye beholdere i foråret. Du får nærmere information, når vi kommer til din adresse.

Hjælp os - stil dine spande frem ved næste tømning

Det er vigtigt, at dine skraldespande til restaffald og madaffald står tilgængelige, den dag vi kommer med den nye 2-delte beholder. Vi skal nemlig have de gamle spande med samme dag.

Har du adgangsforhold, så du normalt stiller beholdere frem til tømning. Så hjælp os ved at stille dem frem, uanset om du har brug for at få dem tømt.

På dagen tømmer skraldebilen først dine skraldespande, og så kommer en lastbil og henter dem. Så det er vigtig, at de står tilgængelige, også selvom du måske ikke ønsker dem tømt den uge. Kom ikke affald i de gamle spande, når de er blevet tømt. Den nye 2-delte beholder kan du tage i brug med det samme.

Vi sætter information på din skraldespand 2 uger inden, vi skifter beholderne. 

Ny 2-delt spand til restaffald og madaffald

Ny sortering fra efteråret 2024

Har du dine egne spande til restaffald og madaffald, men fælles genbrugsbeholdere

- så får du i foråret ny 2-delt spand

Har du dine egne spande til restaffald og madaffald, så kommer vi i perioden marts-juli med en ny 2-delt spand, 240 liter, til restaffald og madaffald.

Spanden er opdelt med 144 liter til restaffald og 96 liter til madaffald.

Er din nuværende skraldespand til restaffald større end 140 L, så læs mere.

Har din husstand træstativ med papirsæk

- så får du i stedet en 2-delt spand til restaffald og madaffald

Træstativ med papirsæk udgår, da alt affald skal indsamles i faste affaldsbeholder. Det er retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Derfor får du en ny 2-delt spand.

Træstativet med papirsæk henter vi inden for 1-2 uger efter levering af den nye 2-delte spand. Lad blot stativet være, hvor det plejer at stå.
Madspanden henter vi samme dag, som vi leverer den nye spand. Det er vigtigt, at madspanden står fremme til tømning denne dag.

Bor du i Ribe Midtby med specielle adgangsforhold, så beholder du dit træstativ.

Nye spande til genbrug i efteråret 2024

Har du egne skraldespande

- så får du i efteråret to nye genbrugsspande

Har du dine egne spande til genbrug, så kommer vi i perioden september-december med 2 nye spande til genbrug. Samme dag tager vi de gamle spande med. 
Du får:

  • 1 beholder med 2 rum, 240 liter: 1 rum til plast og mad- & drikkekarton og 1 rum til glas og metal
  • 1 beholder med 1 rum, 240 liter, til papir og pap

Deler du affaldsbeholdere med andre

- så vær opmærksom på en ny sortering

Deler du genbrugsbeholdere med andre, vil der komme én genbrugsbeholder mere. Plast skal ikke længere i samme beholder som metal og glas.
Der vil være:

  • En beholder til plast og mad- & drikkekarton 
  • En beholder til glas og metal
  • En beholder til papir og pap

Vær opmærksom på, om det er nødvendigt at gøre plads eller udvide jeres standplads til den ekstra beholder.

Affaldet bliver ikke blandet

Din nye 2-delte skraldespand bliver tømt af en skraldebil med to rum. Når skraldemanden tømmer spanden, falder affaldet ned i hvert sit rum. Sådan sikrer vi, at affaldet ikke bliver blandet.