Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Erhvervsfremmeudvalget - §17 stk. 4 udvalg

Erhvervsfremmeudvalget blev nedsat efter kommunalvalget den 16. november 2021. Udvalget skal udarbejde en erhvervsfremmestrategi, der sikrer erhvervslivet gode rammevilkår.

Projektkommissorium

Medlemmer

Byrådet

4 byrådsmedlemmer, der udpeges af Byrådet

  • May-Britt Andrea Andersen (formand)
  • Jakob Lose
  • Jakob Lykke
  • Tommy Noer

Formanden for udvalget udpeges af Byrådet blandt de 4 byrådsmedlemmer
 

Dansk Industri og Fagbevægelsens Hovedorganisation

1 repræsentant fra Dansk Industri
1 repræsentant fra Fagbevægelsens Hovedorganisation


Kommunens virksomheder

6 repræsentanter udpeges af Business Esbjerg blandt alle kommunens virksomheder.
Der skal søges bredest mulig repræsentation indenfor brancherne: restauration, håndværk & industri, transport & logistik, energi, turisme. iværksætteri (f.eks. ErhvervEsbjerg) m.fl.


Business Esbjerg

Erhvervschefen 


Handelsstandsforeningerne

1 repræsentant