Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Jord

Få et overblik over relevante emne indenfor jord på din grund. Er jorden klassificeret, skal du udføre gravearbejde, finder du forurening eller andet?

Forskellige kategorier af jord

Ved akut forurening: Ring 112

Læs mere om akut forurening

Information om flytning af jord for private og erhverv, samt krav til prøvetagning

Flytning af jord

Nyttig viden i forbindelse med gravearbejde om forurening og krav til de øverst 50 cm jord

Gravearbejde
Kortlagte grunde og områdeklassificering

Jorden i byen klassificeres i forhold til den bekræftede eller forventede renhedsprofil. Grunde kan derfor ligge i det, der hedder undtagne områder, være områdeklassificeret eller være blandt de er såkaldte kortlagte grunde.

Modtagere af ren og forurenet jord

Når du flytter jord, så skal jorden sendes eller afleveres til en godkendt modtager, som kan have forskellige krav til jorden og måden jorden ankommer på.

Gennem det relevante link nedenfor kan du få adgang til en liste over og informationer om modtagere af både ren og forurenet jord fra private og erhverv.

Jordvarme

Få vejledning, ansøg og færdigmeld jordvarme.

Mere om jordvarme