Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Handicaprådet i Esbjerg Kommune

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål.

Rådet er også bindeled mellem borgere og politikere i den offentlige debat om lokale forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådets arbejde

Handicaprådet har til formål at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Byrådet hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Derudover kan handicaprådet behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap og tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Rådets møder

Du kan se hvornår næste møde finder sted i mødekalenderen herunder.
Handicaprådets møder er ikke offentlige.

Følg med i Handicaprådets møder

Læs hvad der er på dagsordenen for det enkelte møde. Når mødet er afholdt, vil du også kunne læse referatet samme sted. 

I løbet af året kan der være emner, som Handicaprådet skal lave høringssvar til. Dem kan du læse om ved at klikke på linket herunder. 

Læs Handicaprådets høringssvar i 2024

Handicappolitik 2024-2026

Esbjerg Kommunes handicappolitik er for alle børn, unge, voksne og ældre med fysiske og psykiske handicap og funktionsnedsættelser uanset, om det er stort eller lille, usynligt eller synligt.

Mødeplan

Oktober 2019

03TOR

November 2019

28TOR

Februar 2020

06TOR

April 2020

23TOR

Juni 2020

18TOR

August 2020

20TOR

September 2020

03TOR

Oktober 2020

22TOR

December 2020

03TOR

Februar 2021

11TOR

April 2021

13TIR

Juni 2021

17TOR

August 2021

19TOR

Oktober 2021

14TOR

December 2021

02TOR

Februar 2022

10TOR

April 2022

28TOR

Juni 2022

23TOR

August 2022

18TOR

Oktober 2022

13TOR

December 2022

08TOR

Februar 2023

09TOR

April 2023

20TOR

Juni 2023

22TOR

August 2023

24TOR

Oktober 2023

12TOR

December 2023

07TOR

Februar 2024

08TOR

April 2024

25TOR

Juni 2024

20TOR

August 2024

Oktober 2024

December 2024

Medlemmer

Handicaprådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer og suppleanter fungerer dog, indtil nye medlemmer og suppleanter er udpeget.

Inga Bredgaard 
(PolioForeningen)
Tlf. 5085 4263 
E-mail: inbr@youmail.dk 

Dorte Højriis Thomsen
(LEV)
Tlf. 2342 5257
E-mail: dhtforever@gmail.com 

Connie Kristensen
(Spastikerforeningen)
Tlf. 2758 9147
E-mail: kristensenconnie@live.dk 

Pia Nielsen 
(Gigtforeningen)
Tlf. 4018 0305
E-mail: pianielsen@yezz.dk

Erik Sørensen 
(Scleroseforeningen)
Tlf. 2024 1152
E-mail: sirtoby87@gmail.com 

Torben Carlsen 
(Autismeforeningen)
Tlf. 5087 5430
E-mail: torben83carlsen@youmail.dk

 

Preben Granhøj Nielsen
(Esbjerg Handicap Idræt)
Tlf. 2082 5367
E-mail: p.g.n@esenet.dk

Jakob Lykke
(Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget)
E-Mail: jakly@esbjerg.dk

Sabrina Bech Bartholin
(Medlem af Social & Arbejdsmarkedsudvalget)
Tlf. 2041 5940
E-Mail: sbero@esbjerg.dk

Direktør Lise Plougmann Willer
Borger & Arbejdsmarked
E-Mail: lipw@esbjerg.dk

Tilbudschef Thomas Baagø Eriksen
Borger & Arbejdsmarked
E-Mail: thoer@esbjerg.dk

Borgerservicechef Jens Erik Morthensen
Borger & Arbejdsmarked
E-Mail: jenmo@esbjerg.dk

Leder af Kommunikation & Hjælpemidler Hanne Bachmann
Sundhed & Omsorg
E-Mail: haba@esbjerg.dk

Chef for Natur & Byrum Morten Andersson
Teknik & Miljø
E-Mail: moand@esbjerg.dk

Pårørendepolitik

Den nye fælles pårørendepolitik

Pårørendepolitikken støtter de pårørende, der er værdifulde for personer, som er syge eller ikke kan klare sig selv. Handicaprådet er glade for at det endelig er lykkes med denne politik.

WeThe15

Fokus på forholdene for mennesker med handicap

Den 19. august 2021 deltog Esbjerg Kommune og Esbjerg Handicapråd i den globale kampagne WeThe15, der skulle skabe opmærksomhed om mennesker med handicap. 

Vandtårnet i Esbjerg lyste flot op i lilla farver i dagens anledning. Udover vandtårnet i Esbjerg, lyste mange andre monumenter ligeledes op, heriblandt Colosseum i Rom og Empire State Building i New York.