Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Handicaprådet i Esbjerg Kommune

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål.

Rådet er også bindeled mellem borgere og politikere i den offentlige debat om lokale forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet har til formål at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Byrådet hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Derudover kan handicaprådet behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap og tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Rådets møder
Handicaprådet holder fire ordinære møder pr. år. Du kan se hvornår næste møde finder sted i mødekalenderen herunder.
Handicaprådets møder er ikke offentlige.

Mødeplan

Oktober 2019

03TOR

November 2019

28TOR

Februar 2020

06TOR

April 2020

23TOR

Juni 2020

18TOR

August 2020

20TOR

September 2020

03TOR

Oktober 2020

22TOR

December 2020

03TOR

Februar 2021

11TOR

April 2021

13TIR

Juni 2021

17TOR

August 2021

19TOR

Oktober 2021

14TOR

December 2021

Medlemmer

Handicaprådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer og suppleanter fungerer dog, indtil nye medlemmer og suppleanter er udpeget.

Inga Bredgaard (Formand)
(Polio- og UlykkesPatientForeningen)
Tlf. 50 85 42 63
E-mail: inbr@youmail.dk

Dorte Højriis Thomsen (Næstformand)
(LEV)
Tlf. 23 42 52 57
E-mail: dhtprivat@mail.dk

Connie Kristensen
(Spastikerforeningen)
Tlf. 27 58 91 47
E-mail: kristensenconnie@live.dk

Mogens Bork
(Danske Døvblinde)
Tlf. 75 16 76 84
E-mail: bork@esenet.dk

Erik Sørensen
(Scleroseforeningen)
Tlf. 20 24 11 52
E-mail: sirtoby87@gmail.com

Pia Nielsen
(Gigtforeningen Kreds Sydvestjylland) 
Tlf. 40 18 03 05
E-mail: pianielsen@yezz.dk

Rigmor Kristensen
(Foreningen Ligeværd)
Tlf. 24 84 60 04
E-mail: rigmor.kristensen49@gmail.com

Henrik Vallø (E)
(Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget)
E-mail: heval@esbjergkommune.dk

Rasmus Rasmussen (A)
(Medlem af Social & Arbejdsmarkedsudvalget)
E-mail: rasra@esbjergkommune.dk

Direktør Lise Plougmann Willer
Borger & Arbejdsmarked
E-mail: lipw@esbjergkommune.dk

Borgerservicechef Jens Erik Morthensen
Borger & Arbejdsmarked
E-mail: jenmo@esbjergkommune.dk

Leder af Kommunikation og Hjælpemidler Hanne Bachmann
Sundhed & Omsorg
E-mail: haba@esbjergkommune.dk

Drift & Anlægschef Morten Andersson
Teknik & Miljø
E-mail: moand@esbjergkommune.dk