Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilladelse til kloaktilslutning for virksomheder

Tilslutning af processpildevand fra virksomheder til kloak kræver tilladelse fra kommunen. 

Lovgivning
Tilladelse til kloaktilslutning sker efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Hvem har pligt til at søge?
Tilslutning af processpildevand fra virksomheder til kloak kræver tilladelse fra kommunen. Virksomheden har pligt til at søge om tilslutningstilladelse til nyetablering, udvidelse eller ændringer, der medfører forøget forurening, herunder ændret spildevandsmængde og/eller sammensætning.

Hvordan skal jeg søge?
Når der søges om tilslutningstilladelse skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen Ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak.

Vi anbefaler at I kontakter en konsulent/rådgiver til udarbejdelse af ansøgningsmaterialet.