Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bevaringsstrategi for bevaringsværdige bygninger

I Esbjerg Kommune har vi en strategi for bevaringsværdige bygninger.

Registreringen af en bevaringsværdi er et redskab for kommunen, så vi kan udpege bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen eller i en lokalplan. En bygning er først bevaringsværdig i lovens forstand, når den indgår i en planlægning.

Hvad siger Planloven om bevaring?
Bevaring af bygningskulturen er blandt andet en del af Planlovens formål. Planloven tilsigter særligt at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. Bygningsbevaring er altså en væsentlig del af kommunernes opgave i forvaltningen af planloven, når de bestående kvaliteter og værdier skal sikres.

Hvad er en bevaringsværdi?
Bevaringsværdien relaterer sig alene til bygningens ydre og bliver vurderet på en skala fra 1 til 9 efter fem følgende parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, Miljømæssig værdi, originalitetsværdi og tilstandsværdi. De fem parametre bliver opsummeret til en bevaringsværdi og inddelt i tre grupper.

1-3: Høj bevaringsværdi,

4-6: Middel bevaringsværdi eller

7-9: Lav bevaringsværdi.

Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi veje tungest.

SAVE-værdien bliver genvurderet på en bygning i aktuelle sager, så værdien er opdateret og retvisende og dermed danner et kvalitetssikret grundlag til en sagsbehandling.

Hvad er et kulturmiljø?
Et kulturmiljø er defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Udpegningen og beskrivelserne af de bevaringsværdige kulturmiljøer fremgår af den gældende kommuneplan. Kulturmiljøer indgår sammen med de bevaringsværdige bygning som en del af kommunens bevaringsindsats og anvendes i vurderingen af særlige hensyn i forbindelse med tilladelser og planlægning.

Hvad er en bevaringsstrategi?
Bevaringsværdige bygninger optræder på kommuneplanens kort, hvis de har en bevaringsværdi fra 1 til 5. I kommuneplanens rammedel fremgår det, at bevaringsværdige bygninger 1 til 5 skal søges bevaret, hvis de ligger i et kulturmiljø. Udenfor de bevaringsværdige kulturmiljøer er det alene bygninger med høj bevaringsværdi fra 1 til 3, der skal søges bevaret.

  • Bygninger med en bevaringsværdi på 1 til 3 efter SAVE-metoden er generelt meget velbevarede i forhold til arkitekturen, kulturhistorien, miljømæssige værdi, originaliteten og tilstanden.
  • Bygninger med bevaringsværdi 1-3 skal altid bevares i sin oprindelige form og arkitektur indenfor et kulturmiljø.
  • Bygninger med bevaringsværdi på 4 til 5 indenfor kulturmiljøer skal som udgangspunkt bevares. I særlige situationer kan delvis bevaring eller nyopførelse godkendes. Kravene hertil skal tage udgangspunkt i de bærende bevaringsværdier, der omfatter den arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi.
  • Bygninger med bevaringsværdi på 4 til 5 udenfor kulturmiljøer skal som udgangspunkt bevares med udgangspunkt i de bærende bevaringsværdier, der omfatter den arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi. Nedrivning kan godkendes i særlige tilfælde.