Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ungdomsboliger

Der findes både almene og selvejende ungdomsboliger og kollegier over hele landet

Er du under uddannelse, og mangler du en bolig, kan du med fordel undersøge mulighederne for at få en ungdomsbolig. Din personlige situation har stor betydning for, om du får tilbudt en ungdomsbolig.

Ifølge loven skal der tages hensyn til, hvordan din situation ser ud i forhold til uddannelse, økonomi og sociale forhold. Visse ungdomsboliger bliver dog også stillet til rådighed for unge, som ikke er under uddannelse.

Ud over de almene ungdomsboliger findes der også ungdomsboliger, som er selvejende ungdomsboliginstitutioner. Det drejer sig typisk om kollegier. Skal du studere i en af landets universitetsbyer, kan du undersøge mulighederne for at ansøge om en ungdomsbolig under de selvejende ungdomsboliger.

Bornholm
København og Roskilde
Odense
Esbjerg
Århus
Aalborg

Ønsker du at klage i forbindelse med en almen ungdomsbolig, kan du tage kontakt til boligselskabet. Er du ikke tilfreds med behandlingen af din klage, kan du henvende dig til kommunes beboerklagenævn.

Har du en klage i forbindelse med et kollegium, skal du henvende dig til det selvejende ungdomsboligselskab, der administrerer boligen.

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Ungdoms- og kollegieboliger

De fleste ungdoms- og kollegieboliger er placeret i umiddelbar nærhed af studiestederne. Andre ligger længere væk, hvorfor der må påregnes transporttid.

Esbjerg Kommune opfordrer alle kommende studerende og unge under uddannelse til at lade sig skrive op på ventelisten.

Den boligsøgende kan skrive sig på venteliste til en bolig allerede et år før studiestart.

Henvendelse kan ske på:

  • Boligforeningen Ungdomsbo: www.ungdomsbo.dk
  • Dansk Almennyttigt Boligselskab: www.dabbolig.dk/ 
    (samme side får Esbjerg Almennyttige Boligselskab, Boligforeningen Fremad, og Boligforeningen '32)
  • Arbejdernes Boligforening: www.abesbjerg.dk/

 

Her vil personalet forsøge at hjælpe bedst muligt med at opfylde ønsker og behov til en bolig.