Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ungdoms- og kollegieboliger

I Esbjerg har vi mange ungdoms- og kollegieboliger.

Her på siden kan du læse meget mere om dine muligheder for at blive skrevet op til en ungdoms- og kollegieboliger.

Ungdomsboliger

Er du under uddannelse, og mangler du en bolig, kan du med fordel undersøge mulighederne for at få en ungdomsbolig. Din personlige situation har stor betydning for, om du får tilbudt en ungdomsbolig.

Ifølge loven skal der tages hensyn til, hvordan din situation ser ud i forhold til uddannelse, økonomi og sociale forhold. Visse ungdomsboliger bliver dog også stillet til rådighed for unge, som ikke er under uddannelse.

Ud over de almene ungdomsboliger findes der også ungdomsboliger, som er selvejende ungdomsboliginstitutioner. Det drejer sig typisk om kollegier. Skal du studere i en af landets universitetsbyer, kan du undersøge mulighederne for at ansøge om en ungdomsbolig under de selvejende ungdomsboliger.

Bornholm
København og Roskilde
Odense
Århus
Aalborg

Ønsker du at klage i forbindelse med en almen ungdomsbolig, kan du tage kontakt til boligselskabet. Er du ikke tilfreds med behandlingen af din klage, kan du henvende dig til kommunes beboerklagenævn.

Har du en klage i forbindelse med et kollegium, skal du henvende dig til det selvejende ungdomsboligselskab, der administrerer boligen.

Lovgivning

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Er du studerende, kan du få rådgivning om boligsøgning på din uddannelsesinstitution. Du kan desuden henvende dig til kommunens borgerservice for information om ungdomsboliger i lokalområdet.

Skrevet af Social- og Boligstyrelsen

Ungdoms- og kollegieboliger

De fleste ungdoms- og kollegieboliger er placeret i umiddelbar nærhed af studiestederne. Andre ligger længere væk, hvorfor der må påregnes transporttid.

Esbjerg Kommune opfordrer alle kommende studerende og unge under uddannelse til at lade sig skrive op på ventelisten.

Den boligsøgende kan skrive sig på venteliste til en bolig allerede et år før studiestart.

Henvendelse kan ske på:

  • Boligforeningen Ungdomsbo: www.ungdomsbo.dk
  • Dansk Almennyttigt Boligselskab: www.dabbolig.dk/ 
    (samme side får Esbjerg Almennyttige Boligselskab, Boligforeningen Fremad, og Boligforeningen '32)
  • Arbejdernes Boligforening: www.abesbjerg.dk/

 

Her vil personalet forsøge at hjælpe bedst muligt med at opfylde ønsker og behov til en bolig.