Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Landdistriktspolitik

Prioriteringer

Vision

Vi ønsker dynamiske og levedygtige lokalsamfund som vigtige bosætningsalternativer til kommunens byer. 

Lokalsamfundene udvikles med afsæt i lokalt initiativ og engagement.

Byrådets vision

Kommunens fremtidige udvikling – ”Vision 2020” – har dannet vigtig baggrund for politikken. Heri står der bl.a.:

  • "Vi har fokus på lokalsamfundene"
  • "Sammen skaber vi en nytænkende kommune, hvor alle involveres og tager ansvar"
  •  "Vi sikrer optimale vilkår for nærdemokrati, frivillighed og medinddragelse, der både giver kvalitet og livskvalitet",
  • "Vores fokus på udvikling af lokalsamfundene støtter op om kommunens mangfoldighed"
  • "Et af nøgleordene er medborgerskab forstået som medskabelse, medindflydelse og engagement i relevante fællesskaber. Det handler både om frivillighed og generel omsorg for hinanden".