Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Læs landdistriktspolitikken som PDF

Forord

Landdistrikterne i Esbjerg Kommune rummer dynamiske og levende samfund, hvor det gode liv kan udfolde sig. Landdistriktspolitikken er et fælles redskab, som sætter rammerne for, at borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune sammen kan arbejde videre med at udvikle og sikre det gode liv i kommunens landdistrikter. 

Esbjerg Kommunes tidligere landdistriktspolitik og de landsby- og mellembyplaner, der blev udarbejdet fra 2007-2017, har været afsættet for mange større og mindre lokale tiltag og projekter. En stor del af denne udvikling er ført ud i livet gennem partnerskaber og på baggrund af det vigtige samspil mellem ihærdige lokale ildsjæle, foreninger, lokalråd og kommunen. 

Byrådet har med Vision 2025 sat et mål om at gøre vores kommune mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her. Landdistriktspolitikken tager bl.a. afsæt i Esbjerg Kommunes Vision 2025.

En politik vi er fælles om

Landdistriktspolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem borgere, lokalråd, kommunens forvaltning og politikere. Gennem en løbende dialog med Esbjerg Kommunes 20 lokalråd og ved to workshops, hvor borgere, lokalråd, politikere og forvaltningen deltog, er der indsamlet input til, hvordan vi sikrer en positiv udvikling, og hvilke indsatsområder der skal fokuseres på i fremtiden. 

Udgangspunktet er en inddragende og koordineret tilgang, hvor der er fokus på at skabe nye partnerskaber. Vi arbejder gerne på tværs af formelle strukturer og fagligheder og inddrager forskellige dele af Esbjerg Kommunes fagområder. Partnerskaber kan inspirere, skabe læring, mere engagement og gode resultater til gavn for såvel de enkelte lokalsamfund som Esbjerg Kommune som helhed. En tæt dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund sikrer en bredt forankret udvikling med en fælles retning. 

Landdistriktspolitikken

Landdistriktspolitikken understøtter vision 2025 og politik for nærdemokrati.

Landdistriktspolitikken er bygget op om tre indsatsområder:

  • Fællesskab, samskabelse og bæredygtig udvikling
  • Bosætning i landdistrikterne
  • Synliggøre landdistrikternes kvaliteter

Du kan læse mere om dem nedenfor.

Indsatsområder

Vision

Den overordnede vision for politikken er:

I Esbjerg Kommune vil vi understøtte udviklingen af landdistrikterne og de mere bynære lokalsamfund som tiltalende og attraktive steder at bo, leve og flytte til.