Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Visiteret dagtilbud

Ophold i visiteret dagtilbud foregår på udvalgte plejehjem. Deltag i aktiviteter sammen med andre, og styrk din livskvalitet – et tilbud, du skal visiteres til.

Du skal søge ved vores visitation for at kunne deltage i dagtilbuddet. Kontakt Visitationen her.
Når du starter i dagtilbud, får du tilbudt en samtale, hvor vi sammen planlægger forløbet, og du får nogle praktiske oplysninger. 

Åbningstiderne i visiteret dagtilbud er mandag - torsdag kl. 10 - 16 og fredag kl. 10 - 14.
 
Visiteret dagtilbud bevilges fra 1-5 dage ugentligt på hverdage.
Halv - eller heldags, tilbydes ud fra en individuel vurdering af behovet. Bruger du taxa til at komme til og fra dagtilbud, bliver du hentet en halv time før åbnings- og lukketid.

Vi har dagtilbud på:
Fovrfeld
Hedelund
Landlyst
Margrethegården
Skovbo
Solgården

Som udgangspunkt vil du blive tilknyttet det dagtilbud, der er tættest på, hvor du bor.

Mere information om Visiteret dagtilbud