Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Involvering og partnerskaber

Klimaindsatsen i Esbjerg Kommune bygger på involvering gennem partnerskaber, samarbejde og frivillighed. Alle er en del af løsningen og kan bidrage med stort som småt. 

Alle har en rolle

Esbjerg Kommunes rolle

  • Som virksomhed og arbejdsgiver
    Som virksomhed og arbejdsgiver for godt 10.000 personer og et årligt indkøb på ca. 2 mia. kr. kan Esbjerg Kommune gøre en forskel. I 2023 har direktionen bl.a. vedtaget kommunens første interne klimamålsætninger for vores forbrug. 
     
  • Som facilitator
    Det er i rollen som inspirator og facilitator, at vi sammen med borgere og virksomheder kan gøre endnu mere. Derfor inviterer vi aktivt til klimapartnerskaber med virksomheder, lokalsamfund, foreninger osv. Og derfor er du altid velkommen til at række ud til os. Du kan sende os en mail ved at klikke her. 


Klimapartnerskaber

Gennem klimapartnerskab med Aalborg Universitet, DIN ForsyningEsbjerg Havn, lokalsamfund, virksomheder og organisationer, samarbejdes der om klimadagsordenen og de ambitiøse mål for CO2-reduktion.
 

Dine handlinger betyder noget

Flertallet af danskerne mener, at klimaforandringer er det mest alvorlige problem verden står over for lige nu.

Løsningen er en kombination af politisk handling, systemiske forandringer - og dine handlinger som borger.

De største udledninger, du selv kan gøre noget ved, kommer fra din transport, de fødevarer du køber og din bolig. Derfor kan det være et godt sted at starte. 

 

Tiltag ude i kommunen

Social, miljømæssigt og økonomisk merværdi

Klimaarbejdet i Esbjerg Kommune skal komme alle til gode. Heldigvis ses der ofte positiv synergi og merværdi omkring klimatiltag.

Når skibene tilslutter sig landstrøm, reduceres lyd og partikler i de nærliggende områder. Når børnene har klima på skoleskemaet, tager de nye vaner med hjem. Når der sikres mod oversvømmelse, så gælder det ikke bare om at beskytte lavtliggende erhverv, men i lige så høj grad at skabe ny natur, der hvor vandet parkeres. 

Vi får alle glæde af nye rekreative områder, når der plantes skov, etableres regnbede og når der kigges på at etablere tangplantager, så gavner det også landbrugets udledning, når tang tilsættes køernes foder. Med el-delebilsordninger, bliver der adgang til biler for flere uden dyre og klimabelastende investeringer.

Som eksemplerne viser, er klimaløsninger ofte kendetegnet ved, at de løser en konkret udfordring samtidig med at bidrage med nye fordele.

Internt i Esbjerg Kommune

Helhedsorienteret og tværfaglig tilgang

Vi forsøger altid at skabe de bedste rammer for vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi på det, vi kalder multifunktionel opgaveløsning, hvor der tænkes helhedsorienteret og tværfagligt.

For dig, som borger eller virksomhedsejer, vil det betyde, at du møder medarbejdere, der har øje for mere end den opgave, som de kan løse for dig, men også tænker skridtet videre i forhold til at se din henvendelse i et større perspektiv. Det er en læringsproces at tænke en helhedsorienteret opgaveløsning, men det er en vigtig proces. En proces der kan øge trivsel internt i kommunen og samtidig give borgere og virksomheder en bedre oplevelse ved deres henvendelser og samtidig bidrage til andre samfundsopgaver.

Klimaplanen er et konkret eksempel på, hvordan alle skal løfte blikket og tænke og arbejde for merværdi i egne opgaver i forhold til klimaet.