Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Faunastriber

Esbjerg Kommune er med i projekt ”Faunastriber” sammen med andre jyske kommuner, landboforeninger og flere naturorganisationer. Formålet med projektet er at få etableret faunastriber, der giver bedre betingelser for flora og fauna, samt øger biodiversiteten og naturværdien.

I foråret 2019 blev der sået 239 km faunastriber af 3 meters bredde fordelt i de 9 kommuner, heraf 72 km i Esbjerg og Varde Kommune. Til sammenligning blev der i 2018 sået 110 kilometer. Da der sås  en flerårig blomsterblanding er forventningen at mindst 2/3 af sidste års faunastriber blomstrer igen i 2020.

Esbjerg Kommune opfordrer alle forpagtere af kommunale landbrugsarealer til at deltage i projektet, hvis arealet er egnet. Lodsejeren lægger jord til og betaler for såning, mens kommunen betaler frøene.