Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pulje til lokale projekter

Byrådet har årligt afsat 1.029.100 kr. til lokale projekter.

Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling af lokalsamfund i Esbjerg Kommune.

Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling af Esbjerg Kommunes lokalsamfund.

Der kan f.eks. være tale om udviklingsprojekter, etablerings- eller renoveringsprojekter, inventar eller rekvisitter

De initiativer, der vil blive prioriteret højst ved tildeling af midler fra Puljen til lokale projekter er initiativer,

  • der er almennyttige
  • der sigter mod en bred kreds af borgere i området.

Desuden vil det fremme muligheden for at få tildelt midler fra Puljen til lokale projekter, hvis initiativet samtidigt støtter op om Esbjerg Kommunes øvrige politikker som f.eks. Sundhedspolitikken, Integrationspolitikken, kommunens DK2020 Klimahandlingsplan og Vision 2025.

Puljen åbner for ansøgninger to måneder før fristen. Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt her på siden den 1. august og den 1. februar hvert år.

Retningslinjer for puljen til Lokale Projekter

Sådan udfylder du ansøgningen

Det er vigtigt at du udfylder ansøgningsskemaet korrekt, så det er nok en god idé at have "Vejledning i at udfylde ansøgningsskema for puljen til lokale projekter" ved hånden.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger