Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Din lokale velkomstambassadør

I mange af de mindre byer i Esbjerg Kommune står lokale ildsjæle klar til at hjælpe dig godt i gang. Velkomstambassadørerne arbejder frivilligt og bor selv i lokalområdet. De kan besvare mange af dine spørgsmål og hjælpe dig med at starte et lokalt netværk op og finde spændene aktiviteter.

Tilflytterservice anbefaler, at du tager fat i din lokale velkomstambassadør,
når du har brug for informationer om din nye hjemby.

Du er også altid velkommen til at henvende dig til Esbjerg Kommunes Tilflytterservice på tilflytter@esbjerg.dk eller på telefon 2047 3206.

Velkomstambassadører

Du er velkommen til at kontakte en af disse velkomstambassadører, hvis du er flyttet til byen eller overvejer at gøre det.

Bramming
Hanne Pontoppidan
26174974
ha.pontoppidan@gmail.com

Darum
Helle Ertmann
2834 9435
lokalraad@darum.dk

Egebæk - Hviding
Jytte Knudsen
2146 2656 
jytte@egebaek-hviding.dk

Esbjerg N, Gjesing
Kurt Hansen
5148 5592
piakurtgode@gmail.com

Gredstedbro
Pia L. Ovesen
2420 5155
pia.l.ovesen@gmail.com

Gørding
Kristina Schultz
6177 7694
formand@goerding.dk

Hjerting
Kenneth K. Andersen
6162 2323
kka@hhave.dk

Hunderup Sejstrup
Helle Hvitved
6133 1492
helle@hvitved.com

Jernved & Jernvedlund
Kurt Bjerrum
2295 5266
kurbj@esbjergkommune.dk

Mandø
Margit Højen Knudsen
margit-hk@live.dk

Roager
Egon Christensen
egon-chr@mail.dk

Ribe
Willi Weber
2442 9359
wweber@stofanet.dk

Lulu Hjarnø
2344 9933
lhjarnoe@gmail.com

Skads og Andrup
Rikke Tangaa
5364 2750
mrtangaa@gmail.com

Sædding
Lise Retbøll
4018 9288
lise.retboll@outlook.dk

Claus Brinch-Danielsen
2237 2111
tpspost@saedding.nu

Sønderris
Tommy Noer
tommynoer@gmail.com

Tarp & Bryndum
Søren Lindblad
9955 6798
bryndumsogn@gmail.com

Tjæreborg
Flemming Storegaard
flst@pc.dk

Flemming Nielsen
6022 5726
flni6731@gmail.com

Vejrup
Hans Jørn Madsen
2985 1566
hjm@vejrup.dk

Niels Peder Regel
6138 7879
npregel@msn.com

Vester Nebel
Marianne Schmidt
2267 7554
marianne@schmidt.mail.dk