Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Fællesskab og mangfoldighed

I vores rummelige og mangfoldige kommune er der plads til alle og overskud til at behandle hinanden ordentligt. Derfor hjælper vi unge godt på vej til job, spiser sammen og giver foreningerne gode rammer. 

Socialt frikort til flere

Udsatte borgere får mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber

I Esbjerg Kommune har vi de sidste 2½ år arbejdet med at udbrede viden om det sociale frikort, som giver udsatte borgere mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber på en arbejdsplads – og tjene en løn uden fradrag i den sociale ydelse for en periode. Det har været en rejse rundt i kommunen, hvor vi har mødt mange velvillige samarbejdspartnere – og frivillige aktører, som har ydet ekstra for at hjælpe andre til i job.  Ansættelserne er ofte kortvarige, i få timer og indenfor det ufaglærte område f.eks. rengøring, havearbejde, butiksarbejde og lignende. De mange velvillige samarbejdspartnere har betydet, at vi i Esbjerg Kommune nu har 71 borgere, som har det sociale frikort – og 17 borgere, der har anvendt det sociale frikort på 56 ansættelser.

 

MedVind i Østerbyen

Et stærkt partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden

Vi vil gøre en forskel for udsatte børn og unge i de udsatte boligområder i Østerbyen. Vores mål er at undgå, at de vokser op uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen og Lauritzen Fonden har derfor gennem flere år samarbejdet om at løse udfordringerne.

Ca. 50 lokale aktører koordinerer deres indsatser, så børn og unge får bedre muligheder for uddannelse og senere jobs. Det styrker samtidig deres trivsel. Der er oprettet et backbone-sekretariat, der løbende indsamler data om effekten af indsatserne.

Internationalt udsyn i flotte bygninger

Internationalt hus

Esbjerg Kommunes Tilflytterservice er flyttet ind i vores nye  internationale hus midt på Torvet i Esbjerg. 

Her afholdes en lang række forskellige events, der enten er arrangeret af Tilflytterservice eller Esbjerg International Community. 

Tanket med et internationalt hus er at styrke vores internationale miljø og at skabe bedre rammer for frivilligt arbejde og andre tiltag, der styrker tilknytningen til et nyt område. 

Adressen er Torvegade 23, 6700 Esbjerg. 

EnsOm Mad i RIbe

Fælles madlavning - og spisning - modvirker ensomhed i Ribe

KFUM's Sociale Arbejde, Ribe Domprovsti og Esbjerg Kommune er gået sammen om projeket EnsOm Mad i Ribe. Her mødes deltagere og frivillige ca. to gange om måneden til madlavning og fællesspisning. Projektet skal forebygge ensomhed blandt udsatte borgere i Ribe og omegn. Under hver fællesspisning drøfter frivillige og deltagere andre mulige aktiviteter som deltagerne kan mødes omkring, og i forbindelse med fællesspisningerne er der hver gang mulighed for at deltage i en anden aktivitet som f.eks. gåture, banko eller brætspil. 

Find hinanden på Boblberg

Esbjerg Kommune samarbejder med Boblberg, der er et digitalt fællesskab og mødested. Her kan du møde andre, som du deler interesser med. Knap 10.000 brugere har allerede tilmeldt sig på Boblberg. Her kan du enten søge i deres opslag, eller du kan selv oprette et og på den måde finde andre, der har lyst til at være med. 

Ny skatepark i Ribe

I Ribe har de unge fået en ny skatepark, som fylder 600 kvadratmeter og er designet sådan, at der er plads til både nybegyndere og erfarne skatere. Ribe Skatepark er vokset ud af byens ungdomsmiljø, og målet er at styrke både streetmiljøet og fritidslivet. 

Fællesskaber på Krohavens Kollegie

Fællesskaber i stedet for ensomhed

På Krohavens Kollegie, er fællesskaber i stedet for ensomhed en hel central værdi i det socialpædagogiske arbejde og helt i tråd med Vision 25 & Specialcentrets egen vision: ”Fællesskaber med plads til alle”.

De understøtter de unges ønsker om forskellige sociale aktiviteter, personalet sætter i gang og træder så et skridt tilbage, så de unge træner deres sociale færdigheder og styrker deres sociale netværk.

Ungehuset styrer børn og unges sociale netværk

Ungehuset vil styrke børn og unges sociale netværk gennem gruppetilbud ud fra bevidstheden om, at vi udvikler os i samspil med andre.

Håbet er at barnet/den unge opnår personlig udvikling, et større kendskab til sig selv og en øget generel trivsel gennem deling af følelser og oplevelser med andre - i et ligeværdigt fællesskab.

I grupperne vil børnene/de unge kunne inspirere og støtte hinanden, give og modtage sparring, udforske forskellige holdninger og erfaringer og derigennem få inspiration til at vælge nye veje, fortælle nye/andre historier om sig selv.

I sensommeren 2021 opstarter 3 grupper:

  • Børnegruppe
  • ”Pigeliv”
  • ”Vokseværket”

Samtidigt gennemgår personalet en gruppelederuddannelse, for at kvalificere arbejdet i grupperne bedst muligt.

Fællesskaber og nye initiativer

Afklaring om fremtiden

Vindmøllen er et projekt for 16-27 årige, der ikke er i job eller uddannelse. Vi møder dem på en ny måde med flere fælles løsninger og mindre kommunal myndighed. Lauritzen Fonden stiller et hus til rådighed.

Vindmøllen

Foreninger ved vandet

Det maritime center på Esbjerg Strand skal samle alle foreninger med maritime aktiviteter under ét tag og skabe liv i området, så både borgere og turister får mulighed for at komme tæt på havnen og de mange maritime aktiviteter.

Maritimt center

Danmark Spiser Sammen

Vi vil gerne være med til at understøtte, at mennesker kan mødes over et måltid og danne nye fællesskaber. For eksempel som på Stengårdsvej i Esbjerg, hvor børn og voksne i 2019 for tredje gang mødtes i et fællesskab omkring mad fra hele verden.

Danmark Spiser Sammen