Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Fællesskab og mangfoldighed

I vores rummelige og mangfoldige kommune er der plads til alle og overskud til at behandle hinanden ordentligt. Derfor hjælper vi unge godt på vej til job, spiser sammen og giver foreningerne gode rammer. 

2024

Fremtidens ungeindsats

Fremover vil de unge, der står udenfor uddannelse og beskæftigelse blive mødt af en ny og anderledes indsats i UddannelsesHuset, hvor de selv er eksperterne i eget liv. Indsatsen vil tage afsæt i de unges erfaringer, ønsker og drømme. Det er UddannelsesHuset der i samarbejde med Lauritzen Fonden og SUS – Socialt Udviklingscenter og forskere fra Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) på Aalborg Universitet og evaluatorer fra Analyse & Tal undersøge vil afprøve, hvordan vi kan arbejde med job- og uddannelsesindsatsen til unge på helt nye måder. Hele Esbjergs ungeindsats bliver altså omstillet over de næste fire år, hvor erfaringerne fra det prisbelønnede jobcenterindsatsen Vindmøllen bredes ud til alle unge i UddannelsesHuset. Målet er at hjælpe de unge, især dem med flere komplekse udfordringer, bedre og mere effektivt, så de kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Socialkompas

Esbjerg Kommune er blandt de ti første kommuner i Danmark, som har fået Socialkompas. Socialkompas er en digital platform, hvor alle frivillige, sociale og åbne kommunale tilbud er samlet på ét sted. På Socialkompas for Esbjerg Kommune finder du lokalt 200 gratis, frivillige, sociale aktiviteter, fællesskaber og åbne kommunale tilbud. Hertil kommer en lang række landsdækkende tilbud som fx telefontjenester.

På Socialkompas kan du og dine pårørende kan søge hjælp til jeres aktuelle livssituation. 

Ny Handicappolitik for 2024-2026

Byrådet vedtog i december 2023 en ny handicappolitik for alle børn, unge, voksne og ældre i Esbjerg Kommune med fysiske og psykiske handicap og funktionsnedsættelser uanset, om det er et stort, lille, usynligt eller synligt. Med Handicappolitikken arbejder vi for, at mennesker med handicap kan leve det liv, de ønsker, og tage del i fællesskabet og samfundslivet på lige vilkår med andre. Det betyder blandt andet at Esbjerg Kommune arbejder for at skabe sammenhængende tilbud og fleksible løsninger, der tager højde for den enkeltes situation og potentiale. Kommunen fokuserer på tilgængelighed og universelt design i offentlige rum, byggeri og digitale løsninger, så alle borgere nemt kan deltage i samfundslivet.

Handicappolitikken er udarbejdet i et tæt samarbejde med Handicaprådet og alle medlemsforeninger i Danske Handicaporganisationer har haft mulighed for at bidrage til politikken. Politiken er dynamisk og vil løbende blive drøftet med Handicaprådet og andre steder for at implementere den og gøre den levende.

UngEsbjerg – en stærk fusion for børn og unge

SSP, Forebyggelse og Vejledning, Aktiv Fritid og Esbjerg Ungdomsskole er fusioneret under organisationen UngEsbjerg.
Ressourcerne er nu bundet sammen i en ambitiøs sammensmeltning, der sigter mod at skabe en mere koordineret og effektiv indsats til gavn for børn og unge i kommunen.

På baggrund af fusionen er hjemmesiden Ungesbjerg.dk lanceret. Det er et nyt online univers, hvor børn, unge og deres familier kan få adgang til informationer om alt fra fritidsaktiviteter over undervisningstilbud til vejledning og støtte. 

Gå på opdagelse i Eventyrskoven

Først kom Frikvarteret, og nu er Eventyrskoven klar. Realiseringen af planen for Spektrumparken runder endnu en milepæl. Skovområdet mellem Søndervangen og Baggesens Alle er nu forvandlet til en eventyrlig oplevelse.

Eventyrskoven inviterer alle små eventyrer til at gå på opdagelse og bruge sanserne til at opleve skovens mystik. Forskellige områder og stationer understøtter fordybelse og fællesskab, mens besøgende også opfordres til at kigge både op og ned. I hængekøjer kan trækroner, skyer og fugle studeres, mens udspændte net kan give et hvil, mens der kigges nærmere på insekter og planter i skovbunden. Ved at følge skovbroen og stierne kommer man fx forbi et madpakkehus med en platform, der også kan bruges som scene eller i undervisningssituationer.

I etableringen af Eventyrskoven har det været vigtigt, at skoven skulle bevare sit udtryk og bygge videre på skovens eventyrlige væsen, som helt naturligt er til stede. Derfor møder besøgende blomstrende træer og højt græs, mens skjulte stier dukker op undervejs.

2023

Kvartershuset i Det Internationale Kvarter

I løbet af 2023 er der for alvor kommet gang i en masse aktiviteter omkring Det Internationale Kvarter med åbningen af Kvartershuset. Byudviklingsprojekt Det Internationale Kvarter omhandler udviklingen af Jerne og Stengårdsvej til et fælles socialbæredygtigt kvarter, med afsæt i kultur og klima. Det sker for og sammen med borgerne i området.

Arbejdet med creative placemaking førte bl.a. til en streetfest i september, og der har været forskellige inddragende processer og workshops, hvor områdets beboere er med til at præge den fysiske udvikling.

 

Det inkluderende samfund

Det skal være trygt for mennesker med demens eller andre usynlige udfordringer at færdes i samfundet. Borgermøder i efteråret 2022 viste bl.a., at der er behov for at gøre det lettere for mennesker med demens eller andre usynlige udfordringer at købe ind. Derfor har vi sammen med Fanø og Varde kommuner, Sydvestjysk Sygehus, Alzheimerforeningen, Ældre Sagen og lokale dagligvarebutikker udviklet videoer og andet materiale, som butikker kan bruge til at informere deres ansatte om, hvordan de bedst hjælper mennesker med demens eller andre usynlige udfordringer, så det bliver en god og tryg oplevelse at købe ind. Materialet er blevet godt modtaget og er tilgængeligt for alle interesserede butikker.

Anonym rådgivning til forældre, børn og unge

Familiekontakten

Det er ikke alle problemer, man kan løse selv. Heller ikke altid med hjælp fra familien og vennerne. Somme tider er det faktisk rarest at tale med nogen, som ikke er så tæt på en. Ingen problemer er for små eller for store til, at vi kan hjælpe dig. Derfor har vi oprettet Familiekontakten, der er en anonym rådgivning til forældre, børn og unge.

Det nye samlingssted for veteraner og pårørende

Veterancafeen

Veterancaféen er Esbjerg Kommunes nye samlingssted for veteraner og pårørende. Caféen holder åbent hver onsdag 16-21, hvor der serveres mad ca. kl. 18.00. Tilmelding er nødvendig i forhold til spisning, som er gratis. Herudover er der åben vejledning torsdage fra 14-16, eller efter særlig aftale med veterankoordinatoren i Esbjerg Kommune.

Der ydes hjælp og vejledning i forhold til job og uddannelse, CV og ansøgnings skrivning for alle nuværende og tidl. soldater og pårørende. Her er også vejledning i forhold til bolig og andre sociale aspekter i livet.

Caféen afholder også andre aktiviteter som kanoture, sommercamp for familier samt samvær i bålhytten i Østskoven.

For borgere med autisme

Autismenetværk Esbjerg

I Autismenetværk Esbjerg kan vi hjælpe dig med at forstå din autismediagnose. Når du først forstår din diagnose og hvad den betyder for dig, så kan vi sammen hjælpes ad med at gøre din hverdag bedre. Autismenetværk Esbjerg tilbyder alle borgere i Esbjerg Kommune med en diagnose indenfor autismespektret et selvforståelseskursus og et frivilligt netværkstilbud.

2022

Esbjerg Kommune hjælper unge ud på arbejdsmarkedet

Fritidsjobmessen

Fritidsjob i Esbjerg Kommune har stor succes med at hjælpe kommunens unge ud på arbejdsmarkedet og finde gode fritidsjobmatch. Det gør de både via deres Facebookside og via en årlig Fritidsjobmesse, hvor alle unge kan komme og møde de forskellige lokale arbejdsgivere og høre meget mere om de forskellige fritidsjob.

Landsbyliv

Meningsfuld samvær i det fri

Kultur & Fritidshuset tilbyder aktiviteter, fællesskab og meningsfuldt samvær i det fri i Vester Nebel. Brugerne skal være med til at udvikle stedet, som et samlingssted på tværs af alder, baggrund og interesser. Forventningen er at brugerne bl.a. kan bygge, spille, lave bål-mad, udforske og bruge sanserne i naturen. 

Etablering af læseguides og læsefællesskaber

Læsefællesskaber for udsatte unge

I et samspil mellem Læseforeningen og Center for Social psykiatri er der indgået et samarbejde med fokus på udsatte unge. Litteraturen skal danne ramme om en fælles oplevelse og forståelse, der skaber grobund for netværk og fællesskaber.

Fællesskab i Spektrumparken

En ny park har set dagens lys i Esbjerg Øst

Alle har ret til et fedt udeliv. Derfor har vi nu afsluttet første fase af Spektrumparken i Esbjerg Øst, lige der hvor Præstegårdsskolen tidligere havde boldbaner.

Banerne er der sådan set stadig, men er nu suppleret med mindre pannabaner, klatretårn, bakkelandskab og andre aktivitetsmuligheder.

Spektrumparken er det sted hvor leg, samvær, aktiviteter og oplevelser er samlet og senere i 2022 afsluttes denne del af Spektrumparken med streetaktiviteter, containermiljø og meget andet.

Spektrumparken bliver i første omgang Østerbyens grønne fællesskabsrum, men planerne for området er så ambitiøse, at det givetvis også vil tiltrække gæster fra resten af kommunen.

Ny hjemløseenhed

Vi vil afskaffe hjemløshed i Esbjerg Kommune

Alle borgere i Esbjerg Kommune skal have tag over hovedet. Det er formålet med kommunens nye hjemløsestrategi, der blev vedtaget af byrådet i august 2021. Med hjemløsestrategien bliver der sat ekstra fokus på også at hjælpe borgere, der er i risiko for at blive hjemløs. Derfor blev der pr. 1. januar 2022 ansat en ny hjemløsekoordinator, som står i spidsen for kommunens nye hjemløseenhed. Enheden består ud over hjemløsekoordinatoren af fire opsøgende medarbejdere. Med den nye hjemløseenhed og hjemløsestrategien bliver der skruet op for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, så vi sammen sikrer, at alle borgere får den bedst mulige hjælp og støtte i hverdagen, så de kan blive i deres bolig.

2021

Reden Esbjerg

Reden Esbjerg er et anonymt samtale- og rådgivningstilbud til mennesker, der sælger eller har solgt sexuelle ydelser. 

Reden Esbjerg blev til i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og KFUKs Sociale Arbejde i 2021 med projektmidler fra Socialstyrelsen. Reden Esbjerg har allerede gjort en stor forskel for en af de mest udsatte grupper i Syd- og Sønderjylland, nemlig mennesker der sælger sex, har solgt sex eller bevæger sig i gråzonerne omkring byttesex, sugardating og webcamsex mv.

Tilbuddet i Esbjerg er tilrettelagt ud fra erfaringerne fra Rederne i resten af landet, og KFUK og Esbjerg Kommune ønsker også at samarbejde med de andre tilbud – både lokalt i Esbjerg og med institutioner i andre dele af i landet. 

Ungehuset styrer børn og unges sociale netværk

Ungehuset vil styrke børn og unges sociale netværk gennem gruppetilbud ud fra bevidstheden om, at vi udvikler os i samspil med andre.

Håbet er at barnet/den unge opnår personlig udvikling, et større kendskab til sig selv og en øget generel trivsel gennem deling af følelser og oplevelser med andre - i et ligeværdigt fællesskab.

I grupperne vil børnene/de unge kunne inspirere og støtte hinanden, give og modtage sparring, udforske forskellige holdninger og erfaringer og derigennem få inspiration til at vælge nye veje, fortælle nye/andre historier om sig selv.

I sensommeren 2021 opstarter 3 grupper:

  • Børnegruppe
  • ”Pigeliv”
  • ”Vokseværket”

Samtidigt gennemgår personalet en gruppelederuddannelse, for at kvalificere arbejdet i grupperne bedst muligt.

2020

Internationalt udsyn i flotte bygninger

Internationalt hus

Esbjerg Kommunes Tilflytterservice ligger i det internationale hus midt på Torvet i Esbjerg. 

Det internationale hus på Torvet i Esbjerg danner rammen for en lang række forskellige events for danske og internationale tilflyttere. 

Tanken med det internationalt hus er at styrke vores internationale miljø og skabe bedre rammer for frivilligt arbejde og andre tiltag, der styrker tilknytningen til et nyt område. 

Adressen er Torvegade 23, 6700 Esbjerg. 

EnsOm Mad i RIbe

Fælles madlavning - og spisning - modvirker ensomhed i Ribe

KFUM's Sociale Arbejde, Ribe Domprovsti og Esbjerg Kommune er gået sammen om projeket EnsOm Mad i Ribe. Her mødes deltagere og frivillige ca. to gange om måneden til madlavning og fællesspisning. Projektet skal forebygge ensomhed blandt udsatte borgere i Ribe og omegn. Under hver fællesspisning drøfter frivillige og deltagere andre mulige aktiviteter som deltagerne kan mødes omkring, og i forbindelse med fællesspisningerne er der hver gang mulighed for at deltage i en anden aktivitet som f.eks. gåture, banko eller brætspil. 

Ny skatepark i Ribe

I Ribe har de unge fået en ny skatepark, som fylder 600 kvadratmeter og er designet sådan, at der er plads til både nybegyndere og erfarne skatere. Ribe Skatepark er vokset ud af byens ungdomsmiljø, og målet er at styrke både streetmiljøet og fritidslivet. 

Vindmøllen

Energi til hinanden

Kommunen, Den Sociale Kapitalfond og Lauritzen fonden har siden 2020 samarbejdet om at skabe en anderledes indsats for unge mennesker i indre by og i Østerbyen. Ønsket er at gøre en særlig indsats overfor den gruppe af unge, der grundet en sårbarhed, står udenfor arbejdsmarkedet og uddannelse.

Vi ønsker at skabe et sted, hvor unge kan mødes og hvor vi sammen kan skabe positive forandringer i de unges liv. Samtidig er målet at understøtte lokale virksomheders vækst og sociale ansvar og på den måde, skabe et mere rummeligt arbejdsmarked for gruppen af sårbare unge, der aktuelt står udenfor arbejdsfællesskabet.

De unge oplever at være en del af meningsfulde fællesskaber, hvor de danner netværk og øger deres livskvalitet og livsmestring. Indtil videre er 65 % unge i job eller uddannelse efter endt forløb i Energi til hinanden.

2019

Socialt frikort til flere

Udsatte borgere får mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber

I Esbjerg Kommune har vi de sidste 2½ år arbejdet med at udbrede viden om det sociale frikort, som giver udsatte borgere mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber på en arbejdsplads – og tjene en løn uden fradrag i den sociale ydelse for en periode. Det har været en rejse rundt i kommunen, hvor vi har mødt mange velvillige samarbejdspartnere – og frivillige aktører, som har ydet ekstra for at hjælpe andre til i job.  Ansættelserne er ofte kortvarige, i få timer og indenfor det ufaglærte område f.eks. rengøring, havearbejde, butiksarbejde og lignende. De mange velvillige samarbejdspartnere har betydet, at vi i Esbjerg Kommune nu har 71 borgere, som har det sociale frikort – og 17 borgere, der har anvendt det sociale frikort på 56 ansættelser.

 

Før 2019

MedVind i Østerbyen

Et stærkt partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden

Vi vil gøre en forskel for udsatte børn og unge i de udsatte boligområder i Østerbyen. Vores mål er at undgå, at de vokser op uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen og Lauritzen Fonden har derfor gennem flere år samarbejdet om at løse udfordringerne.

Ca. 50 lokale aktører koordinerer deres indsatser, så børn og unge får bedre muligheder for uddannelse og senere jobs. Det styrker samtidig deres trivsel. Der er oprettet et backbone-sekretariat, der løbende indsamler data om effekten af indsatserne.

Find hinanden på Boblberg

Esbjerg Kommune samarbejder med Boblberg, der er et digitalt fællesskab og mødested. Her kan du møde andre, som du deler interesser med. Knap 10.000 brugere har allerede tilmeldt sig på Boblberg. Her kan du enten søge i deres opslag, eller du kan selv oprette et og på den måde finde andre, der har lyst til at være med. 

Fællesskaber på Krohavens Kollegie

Fællesskaber i stedet for ensomhed

På Krohavens Kollegie, er fællesskaber i stedet for ensomhed en hel central værdi i det socialpædagogiske arbejde og helt i tråd med Vision 25 & Specialcentrets egen vision: ”Fællesskaber med plads til alle”.

De understøtter de unges ønsker om forskellige sociale aktiviteter, personalet sætter i gang og træder så et skridt tilbage, så de unge træner deres sociale færdigheder og styrker deres sociale netværk.

Fællesskaber og nye initiativer

Afklaring om fremtiden

Vindmøllen er et projekt for 16-27 årige, der ikke er i job eller uddannelse. Vi møder dem på en ny måde med flere fælles løsninger og mindre kommunal myndighed. Lauritzen Fonden stiller et hus til rådighed.

Vindmøllen

Foreninger ved vandet

Det maritime center på Esbjerg Strand skal samle alle foreninger med maritime aktiviteter under ét tag og skabe liv i området, så både borgere og turister får mulighed for at komme tæt på havnen og de mange maritime aktiviteter.

Maritimt center

Danmark Spiser Sammen

Vi vil gerne være med til at understøtte, at mennesker kan mødes over et måltid og danne nye fællesskaber. For eksempel som på Stengårdsvej i Esbjerg, hvor børn og voksne i 2019 for tredje gang mødtes i et fællesskab omkring mad fra hele verden.

Danmark Spiser Sammen

Ny seniorvenlig bydel

Sirius Seniorby

Plejehjemmet ventes klar til brug i efteråret 2021

Esbjerg Kommune er i fuld gang med at etablere fremtidens seniorby ved Krebsestien i Esbjerg. Den nye bydel skal understøtte et aktivt liv med livskvalitet for seniorer.

Det kommende plejecenter kommer til at rumme 100 moderne boliger og forskellige servicefaciliteter.