Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Det Maritime Center

Vandsporten i Esbjerg kan godt begynde at glæde sig. Vinderen af arkitektkonkurrencen til det nye maritime mekka på Esbjerg Strand, er kåret. Det kaldes Lanternen og skal efter planen stå færdigt i 2022. 

Det bliver det københavnske firma Werk, det internationalt anerkendte Snøhetta og det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen, der skal skabe det første fantastiske byggeri på Esbjerg Havneø.
Arkitekterne har i første omgang brugt Lanternen som arbejdstitel på projektet, som bliver et ovalt byggeri, med en atriumgård i flere etager i midten. 

Vinderne blev fundet efter at fire rådgiverteams havde givet deres bud på, hvordan det Maritime Center skal se ud og løse den stillede opgave:
At samle de maritime vandsportsdiscipliner i et samlet center.

Stedet skal formå at samle nuværende aktive udøvere af forskellige vandsportsdiscipliner samtidig med, at nye udøvere også skal kunne komme til.

I bedømmelsen lød det bl.a., at ”forslaget udmærker sig ved på fornemste vis at kombinere ønsket om en fascinerende og nyskabende arkitektur med høj funktionalitet og intentionen om at skabe en ramme, som understøtter fællesskabet og skaber en ny samhørighed mellem aktørerne". 

Der er udsendt en pressemeddelelse om offentliggørelsen af vinderprojektet, en begrundelse fra dommerkomitéen og en beskrivelse af projektet. 

Se det her.

Fakta om det Maritime Center
  • Det forventede projekt er på ca. 3000 m2.
  • Byggeriet vil koste ca. 49,7 mio. kr.
  • Lokale og Anlægsfonden har givet 530.000 kr. til arkitektkonkurrencen.
  • Claus Sørensen Fonden og Alice og Tage Sørensens Fond støtter det kommende byggeri med i alt 11 mio. kr.
Den videre proces

Vi afholder igen workshops, hvor de kommende brugere inviteres til en dialog, der kan udvikle projektet yderligere for at nå de optimale rammer for det færdige projekt.

Vi forventer, at byggeriet starter i slutningen af 2020, og at bygningen står færdig i slutningen af 2021 eller starten af 2022.

Aqtiv - projektet om vandaktiviteter ved havneøen

Projektet skal danne grundlag for en samlet ansøgning til Lokale og Anlægsfonden om anlægsmidler til realisering af Maritimt Center såvel som aktiviteter i vandet. Planen er, at projektforslag skal være færdig i løbet af oktober, så fonden kan behandle ansøgningen.

Kajakroere på vandet
Der er nedsat styre- og arbejdsgruppe med deltagelse af

  • Lokale og Anlægsfonden,
  • Teknik & Miljø samt Fritid,
  • Sundhed & Omsorg.

Spektrum Arkitekter er valgt som rådgivere, da de har erfaring med lignende vandrelaterede opgaver. I Esbjerg står de fx bag Strandpromenaden i Hjerting.

Processen
Udviklingsprocessen vil involvere både nuværende og kommende brugere af aktivitetsområderne ved Esbjerg Strand, ligesom der vil blive henvendelser til specialforbund i forhold til udvalgte aktiviteter.

Inddragelsesprocessen vil bære præg af, at der skal tages hensyn til de gældende retningslinjer mht. at minimere risikoen for corona-smitte.

I begyndelsen af juni var der en program-workshop, og derefter bliver der arbejdet på de første udkast til, hvad Aqtiv ved Esbjerg Strand skal rumme. Der vil også blive taget vandprøver ved Esbjerg Strand, og de vil være medvirkende i forhold til at prioritere vandaktiviteterne. 

Konkurrence i kajakpolo med deltagelse fra Skovshoved

Umiddelbart vil en realisering af et projekt som Aqtiv ved Esbjerg strand koste 5-6 mio. kr. Esbjerg Kommune har ikke afsat penge til projektet. 

Læs Aqtivs idékatalog