Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Driftsbudget 2024-2027

På denne side kan du læse mere om kommunens driftsbudget for 2024-2027.

Driftsbudgettets opdeling på fagudvalg

Driftsbudgettet er opdelt på nedenstående 7 fagudvalg i kommunen:

  • Økonomiudvalget
  • Plan & Byudviklingsudvalget
  • Klima & Miljøudvalget
  • Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
  • Børn & Skoleudvalget
  • Kultur & Fritidsudvalget
  • Sundhed & Omsorgsudvalget

I 2024 udgør det samlede driftsbudget uden finansiering 8.610,2 mio. kr. fordelt på de 7 udvalg.
F
inansiering (skatteindtægter, renter, tilskud og udligning mv.) bidrager med et indtægtsbudget på 8.928,0 mio. kr i 2024. 

Fordelingen af driftsbudgettet på de 7 fagudvalg:

Økonomiudvalget

Samlet budget for udvalget 2024 er -7.848,6 mio. kr.

Læs mere om Økonomiudvalget og dets budget 2024-2027

Plan & Byudviklingsudvalget

Samlet budget for udvalget 2024 er 229,9 mio. kr.

Læs mere Plan & Byudviklingsudvalget og dets budget for 2024-2027

Klima & Miljøudvalget

Samlet budget for udvalget 2024 er 99,9 mio. kr.

Læs mere om Klima & Miljøudvalget og dets budget 2024-2027

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Samlet budget for udvalget 2024 er 3.215,8 mio. kr.

Læs mere om Social & Arbejdsmarkedsudvalget og dets budget 2024-2027

Børn & Skoleudvalget

Samlet budget for udvalget 2024 er 1.848,4 mio. kr.

Læs mere om Børn & Familieudvalget og dets budget 2024-2027

Kultur & Fritidsudvalget

Samlet budget for udvalget 2024 er 225,0 mio. kr.

Læs mere om Kultur & Fritidsudvalget og dets budget 2024-2027

Sundhed & Omsorgsudvalget

Samlet budget for udvalget 2024 er 1.911,7 mio. kr.

Læs mere om Sundhed & Omsorgsudvalget og dets budget 2024-2027