Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Økonomiudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget er kommunens centrale udvalg. Her samles sager om økonomi, planlægning, forvaltning og personale. 
 

Det samlede budget for 2024-2027

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2027 2026 2027
Økonomiudvalget -7.848.634 -8.158.740 -8.525.431 -8.885.107

Økonomiudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

2024 2025 2026 2027
Byudvikling 3.569 4.411 3.525 2.390
Brand og redning 29.228 29.228 29.228 29.228
Politisk organisation 21.509 21.502 20.919 20.919
Administration 973.872 948.708 951.789 947.006
Erhverv og turisme 51.227 39.384 26.702 26.702
Finansiering -8.928.038 -9.201.973 -9.557.594 -9.911.352

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder