Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kultur & Fritidsudvalgets driftsbudget

Udvalget varetager opgaver inden for bl.a. Fritids- og ungdomsklubber, Ungdomsskole, Bibliotek, Kulturskole, Arkiv, Natur- og Kulturformidling, SSP vejledning og forebyggelse, Tilskud, folkeoplysning, fritidsbygninger m.m.

I budgettet for 2024 er der afsat 225,0 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2024-2027

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Kultur & Fritidsudvalget 225.025 222.161 220.917 220.424

Kultur & Fritidsudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Fritid 82.459 80.505 80.058 80.064
Kultur 142.565 141.656 140.859 140.359

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder