Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klima & Miljøudvalget

Udvalget er myndighed i opgaver inden for miljø, natur og vandløb. Desuden står udvalget for vedligehold af en række ejendomme og arealer.

I budgettet for 2024 er der afsat 99,9 mio. kr. til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2024-2027

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Klima & Miljøudvalget 99.953 57.091 58.306 58.248

Klima & Miljøudvalgets budget fordeles på disse områder: 

  2024 2025 2026 2027
Byggeri, vedligehold og energi 44.669 44.742 44.793 44.722
Miljø 26.499 19.840 18.596 18.596
Affald 28.785 -7.491 -5.083 -5.070

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder