Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget

Udvalget varetager opgaver for borgere med særlige sociale problemstillinger, såvel psykiske som fysiske og en lang række økonomiske ydelser til enkeltpersoner på det sociale område, herunder pension og individuel boligstøtte. Udvalget varetager ligeledes kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

I budgettet for 2024 er der afsat 3.215,8 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2024-2027

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.215.847 3.190.727 3.189.666 3.189.638

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets budget fordeles på disse områder: 

  2024 2025 2026 2027
Sociale ydelser 931.891 931.881 931.881 931.881
Voksen 572.645 567.662 566.591 566.591
Arbejdsmarked 1.289.494 1.283.775 1.281.843 1.281.843
Familie 421.818 407.409 409.351 409.324

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder