Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Plan & Byudviklingsudvalget

Plan & Byudviklingsudvalget står for de langsigtede planer for udvikling af kommunen – både inden for byudvikling, transport og rekreative områder.

I budgettet for 2024 er der afsat 229.9 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2024-2027

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Plan & Byudviklingsudvalget 229.851 229.921 230.349 230.433

Plan & Byudviklingsudvalget budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Byfornyelse 4.025 3.790 3.790 3.790
Veje og grønne områder 212.850 213.156 213.583 213.667
Vinterforanstaltninger 13.471 13.472 13.472 13.472
Esbjerg Lufthavn -496 -496 -496 -496

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder