Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børn & Skoleudvalgets driftsbudget

Udvalget varetager opgaver inden for bl.a. folkeskoler, dagpleje, daginstitutioner, dagpasningsordninger, skolefritidsordninger, tandpleje, sundhedspleje for børn og unge, familierådgivning mv.

I budgettet for 2024 er der afsat 1.848,4 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2024-2027

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Børn & skoleudvalget 1.848.421 1.824.963 1.808.486 1.806.767

Børn & skoleudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2024 2025 2026 2027
Skole 1.174.022 1.158.458 1.145.491 1.144.503
Børn & Dagtilbud 627.074 621.100 617.590 616.859
Pædagogik 47.326 45.405 45.405 45.405

 

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder