Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Energi i hverdagslivet

Få overblik over resultater og alt det, vi er i gang med lige nu. 

2023

Udvikling af Esbjerg Midtby og Rørkjær

Hvordan kan oplevelser og kultur sætte et markant præg på Esbjergs indre by og Rørkjær? Det spørgsmål og mange, mange flere skal en ny udviklingsplan give et bud på. Ambitionen er, at Esbjerg bliver en levende storby med et rigt oplevelses- og kulturliv, hvor borgere og besøgende søger samvær, trives og udvikles.

Vi er allerede godt på vej med udviklingen. I oktober 2023 blev Tredje Natur kåret som vinder af konkurrencen om at komme med gode bud på den kommende byudvikling. Ud fra vinderforslaget og de mange idéer fra de 3 teams, skal der udarbejdes en udviklingsplan, så vi kan få sat handling bag ordene.

Byfornyelse i Bramming fik festligt punktum

Siden 2017 har Esbjerg Kommune gennemført en omfattende byfornyelsesindsats for at løfte Bramming bymidte. Det blev til flere forskellige projekter på flere lokationer centralt i Bramming.

2023 var året, hvor Brammings byfornyelse blev færdig og taget i brug af borgerne. I foråret var der indvielse med stor opbakning fra hele byen.

Nyt liv til legepladsen i Vognsbølparken

Med en donation på 2 mio. kr. fra Claus Sørensens Fond fik legepladsen i Vognsbølparken nyt liv i form af nye legeredskaber, som har skabt mange glade timer siden sommeren. Og mere er på vej. En ny rutsjebane i Gryden skal henrykke både voksne og børn.

Aqtiv Esbjerg Strand

Aqtiv Esbjerg Strand er Esbjergs nye vandeksperimentarium - et mekka for alle vandglade, uanset om man er til afslapning, vandlege eller sport. Allerede da første fase i sommeren 2023 stod klar med bl.a. omklædning, sauna, en flydebro, en kajakpolobane, en 400 meter open water-bane og to trekantsbaner til svømmere, fik stedet hurtigt mange brugere. Det populære sted er blevet byens nye oase.

Når det nye, attraktive vandanlæg efter planen er fuldt udbygget medio 2024, kan både borgere, lokale foreninger og turister glæde sig til endnu flere aktiviteter ved, på og i vandet. Aktiviteter, der inviterer til både idræt, leg og læring, og som kan være med til at skabe stærke fællesskaber. En wakeboard-kabelbane, en agilitybane, en havkajakteknikbane, en kanoslalombane, en vandpolo/SUP–kombibane og flere svømmebaner er bare nogle af de mange nye faciliteter, som er på vej.

Fremtidens Folkeskole

Esbjerg er en af syv danske kommuner, som regeringen har valgt ud til en særlig aftale om at løfte velfærden. Hos os er det folkeskolerne, der siden skoleåret 2021/2022 har været sat fri for statslige og kommunale regler. Skolerne har frie hænder til at gå nye veje, skabe spændende udvikling og sætte retningen for fremtidens folkeskole. Skolerne er i gang med frihedens tredje år, og meldingen fra regeringen er, at frihedsforsøget bliver forlænget i yderligere 1 år, mens der bliver arbejdet på at finde en frihedsmodel, som kan komme skolerne i hele landet til gavn.

2022

Maritimt mekka på Esbjerg Strand

Maritimt Center samler vandsporten

Som byen ved havnen og havet har Esbjerg optimale vilkår for vandsporten. Ved Esbjerg Strand står Maritimt Center klar, og stedet skal samle aktiviteter, klubliv og fællesskaber omkring vandsport. Maritimt Center står som endnu et arkitektonisk vartegn for Esbjerg.

Byhistorisk Arkiv: elever får kig ind i historikkens værksted

Byhistorisk arkiv og skoler i fælles projekt

Esbjerg Byhistoriske Arkiv deltager i et større undervisningsprojekt, hvor 70 lærere og knap 2.000 børn landet over får mulighed for at udvikle og afprøve nye former for undervisning og skabe koblinger mellem åben skole, lærernes brug af originalt kildemateriale og inddragelse af lokalområdet. Det er A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, der har støttet projektet.

I dette skoleår er det elever og lærere på Esbjerg Kommunes Kulturprofilskole Urbanskolen der skal dykke ned i arkivets store kilde materiale. I skoleåret 2022/23 afvikles et nyt forløb, hvor Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv i samarbejde med lærere fra udskolingen på Vadehavsskolen udarbejder et nyt undervisningsforløb.

VR-briller til borgere med angst

VR-briller bruges til at simulere hverdagssituationer

Lige nu har Center for Socialpsykiatri 20 VR-briller i brug. Brillerne lader brugeren opleve hverdagssituationer uden fysisk at være tilstede. En VR-oplevelse kan for eksempel være indkøbssituationer og andre hverdagslignende situationer.

Skole og fritid kobles sammen via idræt

Gode idrætsfællesskaber for alle børn og unge

I relation til Esbjerg Kommunes ”Politik for Fritids-og Idrætsliv” og arbejdet med gode idrætsfællesskaber for alle børn og unge er hovedfokusset at skabe attraktive idrætsmiljøer, som tager udgangspunkt i og imødekommer børn og unges idrætslige, sociale og intellektuelle forudsætninger og behov.

2021

Flere almene boliger

Vi skaffer flere billige lejemål

For at få bygge flere almene boliger, støtter Esbjerg Kommune byggeriet af flere almene boliger med 50 mio. kr. de næste fire år. Yderligere investeringer afventer færdiggørelsen af Boligpolitikken.

Danmarks bedste skoler

Folkeskolen sættes fri

I Esbjerg Kommune vil vi have landets bedste skoler, og fra næste skoleår sætter vi folkeskolen fri for regler og bureaukrati og lader den løfte sig der, hvor den er allerstærkest. På fagligheden, fællesskabet, forskelligheden og friheden. Vi skaber fremtidens folkeskole og giver vores børn og unge de bedste kort på hånden til at lære, trives, vokse og træde videre ud i livet. Både ledere og øvrigt personale er meget tilfredse med den øgede frihed og forældrene og eleverne oplever en højere grad af trivsel.

Tag del i Esbjerg

Bliv klogere på uddannelse, studieboliger og iværksætteri

Der er blevet oprettet et samlet platform, hvis man som ung vil vide mere om uddannelse, studieboliger og iværksætteri. Her kan man deltage i arrangementer og høre mere om de gode uddannelses-, studiebolig- og iværksættermuligheder i Esbjerg.

2020

Internationalt udsyn i flotte bygninger

Internationalt hus

Esbjerg Kommunes Tilflytterservice ligger i det internationale hus midt på Torvet i Esbjerg. 

Det internationale hus på Torvet i Esbjerg danner rammen for en lang række forskellige events for danske og internationale tilflyttere. 

Tanken med det internationalt hus er at styrke vores internationale miljø og skabe bedre rammer for frivilligt arbejde og andre tiltag, der styrker tilknytningen til et nyt område. 

Adressen er Torvegade 23, 6700 Esbjerg. 

Banegårdsområdet og Museumspladsen

I februar 2020 løftes sløret for, hvordan banegårdsområdet og op til Museumspladsen kan tage sig ud. Projektet et et af de mange store udviklingstiltag, der er med til at gøre Esbjerg til en mere attraktiv storby.

Før 2019

Byfornyelse i Bramming

Omfattende fornyelse af bymidten

I Bramming er vi i gang med en omfattende fornyelse af bymidten. Viadukten er renoveret, og området omkring Skøjtesøerne har fået et stort løft, lige som Skolegade er blevet omlagt, og der er planer om at forny gårdrummene. De næste skridt er blandt andet at sætte en ny scene for Nørretorv og give Biblioteksparken en makeover, og samtidig er første etape af renoveringen af strækningen fra Viadukten til stationen sat i gang.      

MYRTHUE: Sov i naturen

Du kan booke en shelter eller en bålhytte

MYRTHUE– Natur, Kultur & Lærings naturformidlingssteder fungerer som understøttende faciliteter for naturoplevelser og friluftsliv for kommunes borgere og turister. På en weekend eller feriedag summer det af liv omkring fx Midtgård, Myrthuegård og Guldager Naturskole, hvor folk går ture og nyder omgivelserne. Flere og flere har fået smag for at overnatte i det fri og MYRTHUE har shelters tre steder i Esbjerg Kommune og en bålhytte, som kan bookes. MYRTHUEs bålhytte og shelters i Østskoven til hvis du gerne vil overnatte eller bruge områderne til større dags- eller aftenarrangementer. På Myrthuegård er shelters med smuk udsigt til Varde ås udløb og i Vester Vedsted ved Digehytten er de særlige Digebørsteshelter, lige bag diget nær Vadehavet. 

Læringsmiljøer i dagtilbud

Vi skaber et professionelt pædagogisk læringsmiljø for børnene, og derfor blev pædagoger og pædagogiske ledere løbende efteruddannet på området i perioden 2016-2019.

Mere om børnepasning

Kampagne for folkeskolen

Sammen med de andre større byer er Esbjerg del af en kampagne, som skal være med til at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg. Derfor bruger vi #voresfolkeskole.

Vores folkeskole

Jobdating

Den første fredag i måneden inviterer Jobcentret på Jobdating. Virksomhederne kommer med deres job og jobcentret inviterer jobsøgende, der matcher til jobbene. Resten finder de selv ud af. På knap et år har 78 virksomheder fået besat 231 stillinger inden

Læs om Jobdating