Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udviklingsplan for Esbjerg indre by og Rørkjær

Hvordan kan oplevelser og kultur sætte et markant præg på Esbjergs indre by og Rørkjær? Det spørgsmål og mange, mange flere skal en ny udviklingsplan give et bud på - og du kan være med til at påvirke retningen for udviklingsplanen.

Esbjerg Kommune er nu halvvejs med konkurrencen for Esbjerg midtby og Rørkjær, der skal føre frem til en udviklingsplan for området.  

De tre konkurrerende teams, Tredje Natur, Holscher Nordberg og Gründl Haahr/LYTT, er alle kommet med rigtig gode bud på den kommende byudvikling. I midten af juni blev det afgjort at Gründl Haahr/LYTT og Tredje Natur skulle gå videre til næste fase. 

Der er i juni afholdt opstartsmøde for fase 2 med de to teams.  De to teams skal nu arbejde mere i dybden med de idéer, der er fremkommet i fase 1, og arbejde mere indgående med to delområder hver.  De delområder vi ønsker nærmere belyst er:  Havebyen i Rørkjær, Teglværkskvarteret og Broen, Toldbodkvarteret – Kongensgade – forbindelse til havnen samt Midtbykarréen – superkile/superblok i et område omkring Nørregade/Torvegade.  Der skal stadig arbejdes ud fra de 5 hovedprincipper i konkurrenceprogrammet.

Konkurrenceprogrammet

Forud for konkurrencen er der udarbejdet et program, der beskriver tidsplanen for konkurrencen, konkurrencebetingelserne og de 5 hovedprincipper vores borgerpanel, interessenter og fagpersoner har bidraget til at udforme.  Det er disse hovedprincipper der ligger til grund for bedømmelsen i fase 1.

De 5 hovedprincipper er:

 • Princip 1 - Sammen om Esbjerg
  Vi vil skabe en by, som esbjergenserne er stolte af, og hvor udviklingen også bæres frem af byens borgere og aktører. Målet er en levende og uimodståelig by drevet af et stærkt ejerskab og en entreprenant bykultur.
  For at nå målet handler det om politisk mod og at alle samarbejder om en bæredygtig byudvikling.
   
 • Princip 2 - Byens identitet og karakter
  Vi vil styrke byens identitet som en blå og grøn havneby med en stærk sammenhæng mellem Vesterhavet og byen, og hvor varierede, attraktive bykvarterer styrker byen som en helhed. Byens karakter skal fremkaldes og der skal skabes karakterfulde og varierede bykvarterer.
   
 • Princip 3 - Byens forbindelser
  Vi vil styrke byens forbindelser, adfærdsstrømme og sammenhængskraft, så byens gader bidrager til bylivet, særligt i det karakteristiske netværk.  Gaderne skal være en oplevelse i sig selv, der leder borgere og besøgende på opdagelse i byens kvarterer, byrum, mødesteder og destinationer.
  Byens karakter skal fremkaldes og byens destinationer skal styrkes gennem fokus på ankomst og gode forbindelser.  Byens struktur skal skabe byliv og bykvalitet, det skal være en by for mennesker.
   
 • Princip 4 - Byliv og byrum
  Vi vil skabe plads til det gode byliv med grønne byrum, der appellerer til oplevelser for alle mennesker og inviterer til at blive indtaget i byens planlagte og spontane kultur.
  Byliv kommer før byrum, byens puls skal kunne mærkes. Byens rum skal placeres strategisk, så de bidrager til et samlet byliv, hvor der er plads til mange forskellige aktiviteter.
   
 • Princip 5 – Byfortætning
  Vi vil have kvalitet og kreativitet i fortætningen, så vi får en attraktiv og mangfoldig midtby med varierede boligtyper, blandede funktioner og et tiltrækkende handels- og kulturliv.
  Arealerne i midtbyen skal udnyttes bedre og fortættes, hvor det giver mening. Kvalitet skal være det bærende element. Byen skal være for forskellige mennesker og funktioner. Der skal være plads til det gode liv mellem husene.

Vil du gerne læse mere af programmet for konkurrencen, kan du få det ved at skrive til os.

Du er også velkommen til at kommentere programmet.