Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vision 2025 - Energi til mere

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg er enige om, at det vil skabe vækst og tiltrække flere borgere, når vi samarbejder om de indsatsområder, der er beskrevet i Vision 2025.

Resume af Vision 2025

Her får du det samlede overblik over de mange strategiske satsninger i Vision 2025. Hvis du vil læse mere om de konkrete indsatsområder, skal du klikke dig videre til Velfærd eller Vækst. 

Pjece
Download resume som en pjece

Overblik over alle indsatser i Vision 2025

Vision 2025 – Velfærd: Energi til det gode liv

Vi skaber rammerne for det gode liv gennem disse satsninger:

Energi i hverdagslivet
Vi vil være den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst både med vores gode velfærdsydelser, infrastruktur, boliger, digitalisering og vores særlige fokus på attraktive skoler og fritidstilbud.
 
Livskvalitet og sundhed
Vi prioriterer livsglæde og trivsel og samarbejder bredt på sundhedsområdet med fokus på fysisk og mental sundhed. Vores kommune skal have de bedste tilbud for alle aldersgrupper, og vi arbejder med indsatser lige fra bevægelse i hverdagen til digital velfærd. 
 
Kulturlivet i by og natur
Vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen og skaber rammer for store naturoplevelser. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort.
 
Fællesskab og mangfoldighed
Vi vil være en international og rummelig kommune med stærke fællesskaber, foreninger og netværk. Her skal være plads til alle, og færre skal opleve ensomhed.
 
Grønt liv og bæredygtighed
Vi går foran som grøn foregangskommune, der prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

Vision 2025 - Vækst: Energi til udvikling

Vi skaber vækst gennem disse satsninger:

Flere borgere
Vi arbejder målrettet på at sikre en årlig befolkningstilvækst.
 
Esbjerg som attraktiv uddannelsesby
Vi videreudvikler Esbjerg som uddannelsesby, skaber årlig vækst i antallet af unge i uddannelse og sikrer en smidig overgang fra uddannelse til det første job.
 
Kvalificeret arbejdskraft til alle
Vi understøtter erhvervslivets rekruttering gennem opkvalificering og tiltrækning af dansk og international arbejdskraft.
 
Bæredygtig EnergiMetropol
Vi supplerer vores allerede stærke energiprofil med strategisk fokus på bæredygtig energiproduktion og anvendelse.
 
Nordeuropas digitale knudepunkt
Med fiberkabelforbindelsen til Nordamerika bliver Esbjerg et knudepunkt i den digitale infrastruktur, og vi er parate til at udnytte vækstpotentialet på it-området.
 
En stærk turistdestination ved Vadehavet
Vi tager lederskabet i en tværkommunal turismesatsning, der sætter vadehavsområdet på verdenskortet og centrerer erhvervsturismen i Esbjerg.
 
Optimale vilkår for iværksættere
Vi prioriterer iværksætterområdet, giver lokale ildsjæle optimale vilkår og tiltrækker nye iværksættere.