Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Afgiv tilbud på bygge- og anlægssager eller vedligehold

Få overblik over de betingelser, vejledninger, miljøkrav og byggetekniske standarder, din virksomhed skal leve op til, når I arbejder på kommunale byggerier. 

Find også vores rulleliste, som du som håndværker kan blive registreret på.

Vores rulleliste

Når Esbjerg Kommune køber håndværker- eller entreprenørydelser, sker dette efter Tilbudsloven enten via underhåndsbud eller begrænset licitation. Ved begge modeller er ”rullelisten” udgangspunktet for valg af hvilke leverandører, der indbydes til at afgive tilbud.

For at komme på rullelisten skal du udfylde disse blanketter:

Blanketterne skal fornyes én gang årligt, og I modtager en påmindelse, når det er tid.

For at sikre ligebehandling kan alle interesserede virksomheder melde sig på rullelisten. Esbjerg Kommune annoncerer hvert år efter firmaer, som ønsker at komme i betragtning til at byde på vedligeholdelsesarbejde på kommunens ejendomme og på opgaver under Vej & Park. Annonceringen forgår via ugeaviserne i Esbjerg, Ribe og Bramming, og elektronisk på kommunens hjemmeside.

Rullelisten er opdelt i fagområder og opgavestørrelser, så den enkelte virksomhed kan tilmelde sig den type opgaver, som den ønsker.

Hvis du ønsker optagelse på rullelisten, stiller vi blandt andet krav om oplysning af firmaets timepriser og inden for hvilken økonomisk ramme firmaet ønsker at afgive bud. Desuden stiller vi krav om accept af regler for blacklistning (bilag 1.) og Esbjerg Kommunes sociale klausuler.

Firmaets ydelser skal ligge indenfor nævnte fagkategorier: Tømrer/snedker, murer, maler, elektriker, VVS, gulv, entreprenør, kloakmestre.

Esbjerg Kommune ønsker at kende den økonomiske ramme, firmaet kan afgive tilbud inden for. Ud fra dette kriterium bliver firmaerne ikke indbudt til at give pris på opgaver, de pga. størrelsen ikke kan udføre. Esbjerg Kommune har oplevet, at firmaer udebliver fra licitationen pga. opgavens omfang, så opdelingen er en fordel for alle parter.

I 2019 var der ca. 400 firmaer registreret på listen. Derfor kan der gå lang tid imellem henvendelserne fra Esbjerg Kommune.

Mere om rullelisten