Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Akut forureningsuheld

En akut forurening er en forurening, hvor det, for at begrænse forureningens udbredelse, er nødvendigt straks at stoppe årsagen til forureningen og evt. gennemføre en afværgeforanstaltning.

Eksempler på forurening og anmeldelse