Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Modtagere af forurenet jord

Når du flytter forurenet jord, skal det afleveres til virksomheder, som er godkendt til at håndtere det.
Her på siden kan du se, hvilke virksomheder i Esbjerg og Ribe, der er godkendt til at modtage forurenet jord.

Modtagere af forurenet jord

Esbjerg

RGS Nordic
Mådevej 87
6705 Esbjerg Ø
Tlf. nr. 88 77 90 80
E-mail: csw@rgsnordic.com

Anlægget modtager:

 • Stærkt forurenet jord, jord fra V2 kortlagte arealer samt jord der er synligt eller lugtbart forurenet.
 • Lettere forurenet jord og jord med al slags affald.
 • Jord, der ikke på forhånd er analyseret (karteringsplads)

Kontakt modtageanlægget inden flytning af jorden.

 

Stürup A/S
Måde Industrivej 17
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 10 44 00

Anlægget modtager:

 • Jord, der ikke på forhånd er analyseret (kateringsplads)
 • Jord med rent byggeaffald.
 • Ikke jord fra V2 kortlagte arealer, samt jord, der er synligt eller lugtbart forurenet.
 • Ikke-analyseret vejjord, som agtes genanvendt i andre vejprojekter (jord-hotel)

Kontakt modtageanlægget inden flytning af jorden.

 

Skydebanevej 14
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 22 40 88

Anlægget modtager:

 • Jord, der ikke på forhånd er analyseret (karteringsplads)
 • Ikke jord fra V2 kortlagte arealer, samt jord, der indeholder affald eller er synligt eller lugtbart forurenet.

Grænseværdier Skydebanevej 
Betingelser for modtagelse af jord på Skydebanevej 
Kontakt Fuldendt senest 4-5 hverdage inden flytning af jorden.

 

Ribe

Indlandsklitten
Sdr. Farup Hedevej 12
6760 Ribe
Tlf.  81 77 18 63 eller 88 77 90 80
E-mail: hlni@rgsnordic.com  

Anlægget modtager:

 • Lettere forurenet jord, der er analyseret på forhånd.
 • Ikke jord, der indeholder affald
 • Ikke jord med synlig eller lugtbar forurenet.

Kontakt modtageanlægget inden flytning af jorden.

Grænseværdier Indlandsklitten

 

Nørgaard Anlæg Aps
Tycho Brahes Vej 30
6760 Ribe
Tlf. 75 42 27 85 mobil 20 49 47 33
E-mail: mail@na.ribe.dk
 

Anlægget modtager:

 • Lettere forurenet jord samt jord, der indeholder byggeaffald.

Grænseværdier Thyco Brahes Vej