Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kortlægning og områdeklassificering

Her kan du får et overblik over kortlagte grunde (altså forurenede grunde), klassificerede- og undtagne områder, samt hvad det kan betyde for dig.

Fra undtagne områder til kortlagte grunde
Cirka halvdelen af byzonen i Esbjerg klassificeres som undtagne områder og antages dermed for at være rene grunde. Områdeklassificeret vil sige at området forventes at være lettere forurenet ud fra det vidensniveau, der er i dag. Ved decideret forurening eller forventning herom, så er grunden kortlagt.

Kortlagte grunde
Alle forurenede arealer skal, som følge af Jordforureningsloven, kortlægges; dog ikke hvis de kun er lettere forurenede. Det er regionen, der kortlægger arealer. Kortlægning sker på 2 niveauer:

  • Vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.
  • Vidensniveau 2 (V2), hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Er din ejendom V1- eller V2 kortlagt kan der ikke sket ændringer, heller ikke selv om området er undtaget fra områdeklassificeringen. Du skal fortsat bl.a. både anmelde og analysere ved flytning af jord.

Det samme gælder jord fra offentlig vej, idet det er påvist, at denne jord generelt kan antages mindst at være lettere forurenet.

Få et overblik over kommunens kortlagt grunde eller forurenede grunde i Region Syddanmark.

Bemærk: Med mindre at man ved, at ens jord er ren, så bør man regne med at den er lettere forurenet, og så anbefales det at vaske hænder, skifte sko efter udendørs leg og arbejde samt at vaske hjemmedyrket frugt og grønt.

Læs mere om kortlagte grunde

Områdeklassificering
Byzoner er som regel klassificeret som et lettere forurenet område. Lettere forurenet jord behøver ikke længere kortlægges, men betegnes som områdeklassificeret.

Se de klassificerede områder her.

Selvom grunden ligger i et klassificeret område, så er det dog ikke sikkert at grunden er lettere forurenet, da der ikke er lavet en egentlig forureningsundersøgelse i forbindelse med afgræsningen, men blot en vurdering på baggrund af viden om byen beliggenhed, infrastruktur, industri og områder belastet med jordfyld.

Læs mere om områdeklassificering