Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Livskvalitet og sundhed

Få overblik over resultater og alt det, vi er i gang med lige nu. 

2023

LIFT bekæmper ensomhed blandt unge

Esbjerg Kommune går som en af tre testkommuner forrest i kampen mod ensomhed blandt unge sammen med Mary Fonden om det ambitiøse projekt ”Lift”. Lift skal sikre, at unge i alderen 16-20 år, der føler sig svært ensomme, bliver set og får den rette hjælp. I samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet i Esbjerg, ønsker projektet, der løber fra 2022 til foråret 2026, at opspore, støtte og integrere svært ensomme unge i varige fællesskaber. I Esbjerg Kommune har man således indledt et samarbejde mellem Borger & Arbejdssekretariatet, Frivillighuset Vindrosen, Headspace Esbjerg og DGI Sydvest, hvor der igennem et helhedsorienteret fokus på den unge, kontinuerligt arbejdes på at fremme og udvikle projektet i en lokal kontekst. Det er håbet, at der gennem testkommunernes afprøvning og udvikling af projektet, kan udvikles en model, der efter udviklingsperioden kan anvendes i alle kommuner.

Socialsygeplejersken ved Kirkens Korshær

I samarbejde med Kirkens Korshær har Esbjerg Kommune ansat en socialsygeplejerske, der er til stede på varmestuen 30 timer om ugen. Socialsygeplejersken tilbyder sundhedsfremmende støtte til nogle af kommunens mest sårbare borgere, herunder hjemløse, der ofte har en kombination af misbrug of psykiatriske lidelser. Socialsygeplejersken er med til at sikre, at disse borgere holder deres tider ved lægen, på sygehuset eller hos tandlægen.

Livskvalitet og sundhed

Sundhed – Energi til det gode liv. Det er navnet på Esbjerg Kommunes sundhedspolitik for 2023-2030. Sammen med borgerne, idrætsforeninger, interesseorganisationer, lokalråd og andre aktører i lokalsamfundet vil vi skabe og udbygge de rammer, der giver alle uanset alder og position mulighed for at leve et sundt liv – og for at få den hjælp og støtte, der kan være brug for. Sundhed er vigtigt gennem hele livet, derfor skal det at leve sundt og passe godt på sig selv være et let valg. Vores vision er, at alle borgere i Esbjerg Kommune i 2030 har oplevet rammerne og mulighederne for at leve et aktivt liv med sunde og meningsfulde valg. Visionen realiserer vi ved at arbejde med de tre sundhedspolitiske pejlemærker: lighed, nærhed og trivsel i sundhed.

2022

Digitale løsninger til ældreplejen

Løsninger, der højner servicen til borgerne

Digitale løsninger anvendes i højere grad i ældreplejen for at højne kvaliteten af den service, som kommunens borgere modtager og understøtte medarbejderne i deres faglige arbejde. Det er bl.a.:

  • Videoløsninger til konsultation 
  • RPA-robotter,
  • Drikkeglas, som måler dehydrering med integration journalsystemet 
  • Censorbleer til borgere på udvalgte plejehjem
  • ”Machinelearning” til at hjælpe med arbejdstilrettelæggelse.

Etablering af Hjemløseenheden

Hjemløsekoordinator i Center for Misbrug og Udsatte

Der blev i 2021 afsat midler til Hjemløseenheden, herunder en Hjemløsekoordinator, som i starten af 2022 startede op under Center for Misbrug & Udsatte. Hjemløsekoordinatoren tager imod bekymringer og henvendelser fra borgere, boligorganisationerne og øvrige aktører og sørger for at borgere og aktører bliver dirigeret i den rigtige retning.

2021

Sundhedspolitikken 2022-2030

Ny fælles ramme og retning for borgernes sundhed

I den nye sundhedspolitik, der løber fra 2022-2030 har det i udarbejdelsen været vigtigt at lytte til borgernes syn på sundhed. For at målrette sundhedstemaerne til forskellige livsfaser har dataindsamlingen haft fokus på børn –op til 15 år, ungdom 16-24 år, voksne i den erhvervsaktive alder samt seniorer.  Dataindsamling er foretaget ved borgermøder, interview samt survey-undersøgelser. 

2019

Røg- og tobaksfrit Esbjerg

Hjælp til rygestop

Esbjerg Kommune tilbyder gratis hjælp til at få et tobaksfrit liv. Der er forskellige rygestop-tilbud, og du kan tilmelde din skole eller uddannelsesinstitution, så I kan få hjælp i skoletiden. 

Før 2019

Velfærdsteknologi

Videoløsninger hvor det giver værdi

Borgere på plejehjem kan f.eks. få videokonsultationer med deres læge. I syge- og hjemmeplejen kan vi bruge video til de besøg, hvor vi ikke behøver at være fysisk til stede hjemme hos borgerne.

Digitale løsninger kan give borgere med KOL eller diabetes overblik over deres målinger. Ved behov kan man blive fulgt af en sygeplejerske i Telemedicinsk Center. Det gør det nemt at blive klogere på egen sygdom og at handle i forhold til egen sundhed. Vi oplever, at det at kunne mestre egen sygdom og sundhed giver tryghed og livskvalitet for den enkelte.

Mere bevægelse i hverdagen

Grejbasen

I april 2019 åbnede den nye grejbase ved Vognsbølparken i Esbjerg. Her kan alle låne håndvægte, boldtræ og bolde. Grejbasen kan også bruges til opbevaring af tøj, telefon eller andet.

Grejbasen

Grænsestien

I 2020 indviede vi den 33 km lange Grænsesti, som følger grænsedragningen inden Genforeningen i 1920.

Grænsestien