Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Optimale vilkår for iværksættere

Esbjerg skal være blandt de kommuner, der er bedst til at tiltrække, motivere og understøtte iværksættere.

Business Esbjerg arbejder på at skabe et bedre iværksættermiljø. Bl.a. har de startet det helt nyt iværksætterhus, RIGGEN, op, som der er blevet taget rigtig godt imod, og de er i fuld gang med at klæde iværksættere på med brugbare værktøjer. Business Esbjerg fortsætter arbejdet med at tiltrække og forbedre vilkårene for iværksættere i Esbjerg Kommune.

Ny Erhvervsfremmestrategi med fokus på styrket økosystem for energi- og tech-iværksættere

En nyskabende erhvervsfremmestrategi sætter fokus på fire afgørende udviklingsområder med betydeligt potentiale for at booste væksten nu og fremover. Esbjerg Kommune stræber blandt andet efter at opbygge et stærkt lokalt økosystem for iværksættere inden for tech og energi. Målet er at understøtte udviklingen af nye bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling. 

Iværksætterhuset Riggen

Riggen drives af Business Esbjerg og finansieres af Esbjerg Kommune, Business Esbjerg og Lauritzen Fonden. Der er 16 faste pladser, og iværksætterne får stillet en gratis arbejdsplads til rådighed samt adgang til 1:1 sparring, kurser, mentorprogram, netværk, rådgivning, mikrolån og diverse arrangementer.

Der er pr. 1. oktober 2022 2 iværksætterkonsulenter fuld tid på Riggen. Der arbejdes også på at tænke iværksættere ind i løsningen af virksomhedernes udfordringer og derved tænke nye løsninger.

Der afholdes iværksætterkursus 1-2 gange årligt. Forløbet giver 10 etcspoint, for de iværksættere, der vil til eksamen.

 

STEAM

STEAM og iværksætteri på skoleskemaet

Med STEAM Agendaen som er en forkortelse for Science, Technology, Engineering, Art & Math, har Esbjerg Kommune iværksat en målrettet indsats for at skabe læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, der dels skal fremme elevernes interesse for naturvidenskab og teknik og dels fremme deres kompetence til at være løsningsorienterede, kreative og innovative. Esbjerg Kommune samarbejder med verdensmålshuset.

 

Business Esbjergs arbejde

IværksætterDanmark og meget mere

BE er med i det landsdækkende projekt IværksætterDanmark, der gennem workshopforløb hjælper med at klæde iværksætterne på til at kunne starte, drive og udvikle deres virksomheder. Iværksætterne kan også få 1:1 sparring og tilskud til kompetenceudvikling, fx inden for grøn omstilling.

BE er også del af Tech-Hub Syd, der arbejder på at udvikle økosystemet for iværksættere i hele Syddanmark, fx via arrangementer, hvor lovende startups kan møde potentielle investorer.

BE driver et mentornetværk målrettet de lokale iværksættere. Mentorerne tilbyder 1:1 sparring af kortere eller længere varighed og deltager i Advisoryboards.

 

How to-kurser

For at klæde iværksætterne bedst muligt på, laver vi løbende ”how to-kurser”. Her får iværksætterne håndgribelige værktøjer til at arbejde med f.eks. salg, markedsføring, regnskaber osv. De første blev afholdt i maj og juni og omhandlede salg og markedsføring på sociale medier. I Efteråret gennemfører vi et forløb omkring bogføring. Interessen for disse har været overvældende og alle kurser har været fuldt booket.

Iværksætterkursus

En af vores største succeser har været at genoplive vores iværksætterkursus. Kurset henvender sig til helt spæde iværksættere, der får hjælp til at kunne etablere deres egen virksomhed. Sammen med lokale rådgivere har vi sørget for, at de får al den information de har brug for. Både omkring juridiske forhold, regnskaber, finansiering og organisation. Kurset var fuldt booket i foråret og der er flere tilmeldinger til kurset i efteråret. 

FLAGS

Talentprogrammet FLAGS, er for kreative iværksættere, der skal være med til skabe de nye kulturelle fyrtårne i Esbjerg. Programmet har stor opbakning fra lokale fonde og kulturinstitutioner. Programmet bliver skudt i gang i september med et introarrangement på Riggen.

Indkøb og udbud

Sammen med Esbjerg Kommune, arbejder vi for at gøre det nemmere og mere gennemskueligt for iværksættere at blive leverandører til det kommunale. Gennem løbende dialog hjælper vi med at afdække hvilke udbud, der kan tilpasses iværksættere og mindre virksomheder. Esbjerg Kommune har indskrevet køb af iværksættere i deres indkøbsstrategi.