Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for erhvervsfremmeindsats

Strategi for Esbjerg Kommunes erhvervsfremmeindsats skal sikre de bedst mulige rammevilkår for erhvervslivet. Strategien understøtter ambitionerne i Vision 2025 og supplerer den lange række af eksisterende erhvervsfremmeindsatser, som er blevet igangsat de senere år.

Vision 2025 Vækst udgør grundlaget for Esbjerg Kommunes overordnede målsætninger og initiativer for vækst og udvikling. Den dækker de syv centrale indsatsområder, du kan se i figuren til højre. Den nye erhvervsfremmestrategi arbejder som et supplement ved at identificere og fokusere på yderligere fire indsatsområder, som er afgørende for at styrke Esbjergs position som en førende erhvervskommune. Hvert indsatsområde er nøje udvalgt for at supplere og bygge videre på de allerede igangsatte initiativer fra Vision 2025.

De fire supplerende indsatsområder er: 

  • Attraktive erhvervsuddannelser
  • Styrket økosystem for iværksættere inden for tech- og energiområdet
  • Levende bymidter via styrket detailhandel og øget turisme
  • Kommunal virksomhedsbetjening i topklasse

Unikt samarbejde skal sikre implementeringen

Ansvaret for at føre handleplanerne ud i livet deles mellem Esbjerg Kommune og Business Esbjerg.

  • Esbjerg Kommune vil have et særligt ansvar for at realisere mål og indsatser knyttet til levende bymidter og kommunal virksomhedsbetjening i topklasse. 
  • Business Esbjerg vil have et særligt ansvar for at realisere de mål og indsatser, der knytter sig til attraktive erhvervsuddannelser og et styrket økosystem for energi- og tech-iværksættere. 

Tankegangen bag erhvervsfremmestrategien er, at alle relevante interessenter skal inddrages i det fremtidige arbejde med strategien for at sikre implementeringen.

Bliv klogere på de fire indsatsområder

Attraktive erhvervsuddannelser

Esbjerg Kommune skal være blandt landets førende kommuner til at få unge og ufaglærte til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Flere unge skal vælge en EUD, grundskoleelever skal i erhvervspraktik mindst to gange og ledige unge skal gennemføre en EUD.

Læs mere om Attraktive erhvervsuddannelser

Styrket økosystem for energi- og tech-iværksættere

Esbjerg Kommune stræber efter at opbygge et stærkt lokalt økosystem for iværksættere inden for tech og energi. Målet er at støtte udviklingen af nye bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling.

Læs mere om Styrket økosystem for energi- og tech-iværksættere

Levende bymidter gennem styrket detailhandel og turisme

Esbjerg Kommune ønsker at skabe attraktive og levende bymidter for at tiltrække flere borgere og turister til detailhandlen og events. Der skal gennemføres flere events og flere turister skal besøge handelsområderne i Esbjerg, Bramming og Ribe.

Læs mere om Levende bymidter gennem styrket detailhandel og turisme

Kommunal virksomhedsbetjening i topklasse

Virksomheder skal opleve Esbjerg Kommune som en erhvervsvenlig kommune, der udviser forståelse for den enkelte virksomheds behov og arbejder professionelt med at levere en god serviceoplevelse.

Læs mere om Kommunal virksomhedsbetjening i topklasse