Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vision 2025 – Vækst

Vi vil sammen skabe mere vækst i kommunen. Derfor hedder denne del af visionen: Energi til udvikling. 

Strategiske indsatsområder

Læs mere om vores strategiske indsatsområder under de enkelte emner.

Vi bygger videre og griber nye muligheder

Store satsninger kræver tid og vedholdenhed for at forløse det fulde potentiale, og vi vil derfor fastholde fokus på de gode indsatser, vi allerede har sat i gang på erhvervs- og uddannelsesområdet. Samtidig med at vi bygger videre og lærer af vores erfaringer, vil vi være parate til at gribe nye muligheder.

Handlekraft er en del af vores historie og selvforståelse i Esbjerg Kommune, og den mentalitet gavner os, når vi i de kommende år vil forfølge nye muligheder inden for uddannelse, energi, digital infrastruktur, iværksætteri og turisme.

Løsninger findes i samspillet

Fremtidens udfordringer bliver stadig mere komplekse og kræver, at vi samarbejder på centrale vækstområder. Derfor vil vi udbygge og skabe stærke, inspirerende og forpligtende partnerskaber mellem Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører.

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg vil gå foran i arbejdet med at etablere flere stærke partnerskaber, og vi vil som en del af lederskabet løbende evaluere vores indsatser og lave de nødvendige justeringer.

Flere borgere

Læs hvordan vi arbejder målrettet på at sikre en årlig befolkningstilvækst.

Flere borgere

Attraktiv uddannelsesby

Læs hvordan vi videreudvikler Esbjerg som uddannelsesby.

Attraktiv uddannelsesby

Kvalificeret arbejdskraft til alle

Læs hvordan vi understøtter erhvervslivets rekruttering.

Kvalificeret arbejdskraft til alle

Bæredygtig EnergiMetropol

Læs hvordan vi udbygger vores allerede stærke energiprofil.

Bæredygtig EnergiMetropol

Nordeuropas digitale knudepunkt

Læs hvordan vi vil udnytte vækstpotentialet på it-området.

Nordeuropas digitale knudepunkt

En stærk turistdestination ved Vadehavet

Læs hvordan vi tager lederskabet i en tværkommunal turismesatsning.

En stærk turistdestination ved Vadehavet

Optimale vilkår for iværksættere

Læs hvordan vi prioriterer iværksætterområdet.

Optimale vilkår for iværksættere