Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Olietanke på 6.000 liter og derover

Olietanke med en størrelse på 6000 liter eller større skal jævnligt kontrolleres.

Der kan både være en økonomisk gevinst og en miljøgevinst ved at føre den egenkontrol med tankene, som reglerne foreskriver. Det kan nemlig være dyrt at rydde op efter en læk på en olietank.

Egenkontrol (inspektion og tæthedsprøvning)

Hvis du er ejer eller bruger af en olietank, har du pligt til at sørge for, at der med nedenstående intervaller foretages inspektion og tæthedsprøvning af tank og tilhørende rørsystem:

  • Mindst hver 10. år for tanke af stål, som indvendigt er korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig organisk / uorganisk belægning. 
  • Mindst hver 5. år for tanke af stål, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion. 
  • Mindst hver 10. år for tanke af plast. Plasttanke skal ikke inspiceres, men tæthedsprøves.

Dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.

Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af en sagkyndig person og efter de retningslinjer som er beskrevet i kapitel 8 i olietankbekendtgørelsen og de tilhørende bilag. Olieleverandøren kan ofte hjælpe med at finde en sagkyndig.

Tilstandsrapporten, som dokumenterer inspektion og tæthedsprøvning, skal opbevares som bevis, og kopi skal indsendes til Miljø.