Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Opbevaring af olie og kemikalier

Korrekt håndtering af olier og kemikaler er essentielt.
Her kan du både læse om de overordnede og specifikke krav til erhverv ud fra Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, 5. udgave, marts 2014

Hvem gælder forskriften for?
Forskriften gælder for alle virksomheder herunder landbrug i Esbjerg og Fanø Kommune, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder, landbrug eller andre landsdækkende bestemmelser.
Forskriften omfatter også midlertidige oplag som f.eks. byggepladser.

Hvad er omfattet?
Forskriften omfatter opbevaring af olier og kemikalier i flytbare beholdere (dunke, tromler, palletanke m.v.). Stationære tanke er ikke omfattet.

Forskriften gælder alle former for olier og kemikalier uanset om det er produkter, affald eller andet. Dvs. fast affald som f.eks. motordele eller metalspåner, hvorfra der kan ske udvaskning af olie er også omfattet.

Uheld eller forurening
Hvis der f.eks. sker spild af olier og kemikalier på jorden eller til kloak, har du pligt til at begrænse uheldet og straks anmelde det til alarmcentralen 1-1-2.

Læs: Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner

Vejledning og andre bestemmelser omkring forskriften